Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko/ Propisi Kantona Sarajevo / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

PRAVILNIK O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENjA

("Sl. glasnik RS", br. 116/2012)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se tjelesna oštećenja nastala kao posljedica bolesti, profesionalne bolesti, povrede na radu i povrede van rada na osnovu kojih se računa staž osiguranja sa uvećanim trajanjem u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Član 2

Tjelesno oštećenje u smislu ovog pravilnika je gubitak, bitnije oštećenje ili onesposobljenost pojedinih organa ili dijelova tijela od najmanje 30%, što prouzrokuje ograničenje pokretljivosti, otežava normalnu aktivnost organizma i uslovljava veće napore u ostvarivanju životnih potreba, bez obzira na to da li ona prouzrokuje ili ne prouzrokuje invalidnost.

Član 3

(1) Ovim pravilnikom se utvrđuju pojedinačna tjelesna oštećenja od najmanje 30% i ukupni procenat tjelesnog oštećenja.

(2) Ako se utvrdi da postoji više pojedinačnih tjelesnih oštećenja, ukupno tjelesno oštećenje ne može iznositi više od 100%.

Član 4

(1) Lista tjelesnih oštećenja nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Lista tjelesnih oštećenja biće inovirana svakih pet godina.

Član 5

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o listi tjelesnih oštećenja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/94).

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Priloge dokumenta u PDF formatu možete pogledati ovdje


  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30

  • Kontaktirajte nas:


  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155

  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-912
  • +387 64 4600-915

  • SARAJEVO
  • +387 33 873 770
  • +387 33 873 771
  • +387 33 873 772