Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko/ Propisi Kantona Sarajevo / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

PRAVILNIK O LISTI STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH ZVANjA

("Sl. glasnik RS", br. 117/2014 i 83/2015 i 120/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista strukovnih, akademskih i naučnih zvanja koja se stiču završetkom licenciranog studijskog programa na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Član 2

(1) Strukovno, akademsko, odnosno naučno zvanje utvrđuje se studijskim programom, u skladu sa zakonom i pravilnikom kojim se uređuju oblasti obrazovanja i navodi se u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje visokoškolska ustanova koja izvodi studijski program.

(2) Ukoliko postoji uže usmjerenje studijskog programa, u diplomi se, nakon navođenja strukovnog, akademskog, odnosno naučnog zvanja oblasti obrazovanja i broja stečenih ECTS bodova, navodi i naziv užeg usmjerenja.

Član 3

Lista strukovnih, akademskih i naučnih zvanja koja se stiču završetkom licenciranih studijskih programa na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772