ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE SE ODNOSE NA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE U SVRHU SPREČAVANjA ŠTETNIH POSLjEDICA EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NA PRIVREDNE SUBJEKTE

("Sl. glasnik RS", br. 28/2020)

I

Ovom odlukom propisuju se privremene mjere koje se odnose na obaveze korisnika - pravnih lica i preduzetnika kojima su sredstva plasirana putem finansijskih posrednika ili direktno iz fondova kojim upravlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka, a u svrhu sprečavanja štetnih posljedica epidemije korona virusa na privredne subjekte u Republici Srpskoj

II

Korisnicima - pravnim licima i preduzetnicima koji upute zahtjev direktno ili putem finansijskog posrednika Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske a.d. Banja Luka odobriće se tromjesečni moratorijum na otplatu glavnice i kamate uz produženje roka otplate za tri mjeseca.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Investicionorazvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".