BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O OSNIVANjU SPECIJALIZOVANE JEDINICE ZAŠTITE I SPASAVANjA ZA DEZINFEKCIJU

("Sl. glasnik RS", br. 26/2020)

I

Osniva se Specijalizovana jedinica zaštite i spasavanja za dezinfekciju.

II

Specijalizovanu jedinicu zaštite i spasavanja za dezinfekciju činiće 24 zaposlena Republičke uprave civilne zaštite.

Starješina jedinice biće viši stručni saradnik za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu u Republičkoj upravi civilne zaštite.

III

Zadužuje se Republička uprava civilne zaštite da odredi personalni sastav Specijalizovane jedinice.

IV

Zadužuje se Institut za javno zdravstvo Republike Srpske da prije angažovanja pripadnika Specijalizovane jedinice izvrši njihovu obuku.

V

Specijalizovana jedinica zaštite i spasavanja za dezinfekciju obavljaće zadatke u skladu sa odlukama Štaba za vanredne situacije Republike Srpske.

VI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".