ODLUKA O ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZAPOSLENIMA U JAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

("Sl. glasnik RS", br. 37/2020 i 41/2020)

I

Svim zaposlenim u javnim zdravstvenim ustanovama isplatiće se iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske jednokratna novčana pomoć u pojedinačnom iznosu od 1.000 KM.

Pomoć se isplaćuje zbog posebno otežanih uslova rada u zdravstvu vezano za zdravstvenu situaciju u Republici Srpskoj prouzrokovanu djelovanjem virusa COVID-19.

II

Pravo na novčanu naknadu iz tačke I imaju zaposleni radnici u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, koji su radili minimalno tri sedmice u periodu od 15.3. do 15.4.2020. godine, u skladu sa aktom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

III

Pomoć će biti isplaćena uz platu za mart 2020. godine.

Na iznos pomoći od 1.000 KM ne plaćaju se porez na dohodak i doprinosi shodno članu 8. stav 4. tačka 7) Zakona o porezu na dohodak ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 60/15, 5/16, 66/18 i 105/19) i članu 21. Zakona o doprinosima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 114/17 i 112/19).

IV

Za sprovođenje ove odluke zadužuju se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo finansija i Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

V

Svaku narednu isplatu jednokratne novčane pomoći zbog otežanih uslova rada nastalih usljed vanredne zdravstvene situacije u Republici Srpskoj izazvane širenjem virusa SARS-CoV-2 i oboljenja uzrokovanog ovim virusom - COVID 19 utvrđuje Upravni odbor Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, broj 37/20) i u skladu sa tačkom III ove odluke.

VI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".