BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZAPOSLENIM MEDICINSKIM RADNICIMA U KAZNENO-POPRAVNIM USTANOVAMA U REPUBLICI SRPSKOJ

("Sl. glasnik RS", br. 39/2020)

I

Medicinskim radnicima zaposlenim u kazneno-popravnim ustanovama u Republici Srpskoj isplatiće se iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske jednokratna novčana pomoć u pojedinačnom iznosu od 1.000 KM.

Pomoć se isplaćuje zbog posebno otežanih uslova rada u zdravstvenim službama kazneno-popravnih ustanova vezano za zdravstvenu situaciju u Republici Srpskoj prouzrokovanu djelovanjem virusa COVID-19.

II

Pravo na novčanu naknadu iz tačke I imaju medicinski radnici zaposleni u kazneno-popravnim ustanovama u Republici Srpskoj koji su radili minimalno tri sedmice u periodu od 15.3. do 15.4.2020. godine.

III

Pomoć će biti isplaćena uz platu za mart 2020. godine.

Na iznos pomoći od 1.000 KM ne plaćaju se porez na dohodak i doprinosi shodno članu 8. stav 4. tačka 7) Zakona o porezu na dohodak ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 60/15, 5/16, 66/18 i 105/19) i članu 21. Zakona o doprinosima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 114/17 i 112/19).

IV

Za sprovođenje ove odluke zadužuju se Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija i Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".