BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O FINANSIRANjU TROŠKOVA VEZANIH ZA LIJEČENjE DJECE U INOSTRANSTVU ZA VRIJEME VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE

("Sl. glasnik RS", br. 31/2020)

I

Ovom odlukom odobrava se finansiranje troškova vezanih za liječenje djece u inostranstvu za vrijeme trajanja vanredne situacije na teritoriji Republike Srpske usljed korona virusa 2019 - nCoV u slučaju da:

1) je liječenje već započeto, a finansira se sredstvima JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu (u daljem tekstu: JU Fond solidarnosti) ili

2) liječenje bude započeto na osnovu rješenja JU Fond solidarnosti o dodjeljivanju sredstava za troškove liječenja prema pismenom obavještenju zdravstvene ustanove u inostranstvu kojim je potvrđen prijem na liječenje.

II

Troškovi vezani za liječenje djece u inostranstvu, u smislu tačke I ove odluke, odnose se na troškove nasta le usljed prijema ili otpusta djeteta na ili sa bolničkog liječenja:

1) putne troškove djeteta i roditelja koji se nalazi u pratnji radi odlaska na liječenje ili radi povratka u mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske;

2) troškove smještaja u inostranstvu za dijete i roditelja koji se nalazi u pratnji u slučaju nemogućnosti povratka u mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske zbog ograničenja prelaska granice u vrijeme vanredne situacije i

3) troškove nabavke potrebnih medicinskih sredstava i/ili lijekova prema preporuci zdravstvene ustanove u inostranstvu, a s ciljem obezbjeđivanja daljeg liječenja djeteta u kućnim uslovima.

III

Finansiranje troškova definisanih u tački II ove odluke vršiće se na osnovu zahtjeva roditelja/staraoca djeteta i priložene odgovarajuće finansijske, medicinske i druge potrebne dokumentacije, a nakon sprovođenja procedure koja podrazumijeva davanje prijedloga za dodjelu sredstava od strane Komisije za dodjelu sredstava Fonda solidarnosti i donošenja rješenja o dodjeli sredstava Fonda solidarnosti od strane direktora JU Fond solidarnosti, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

IV

U skladu sa ovom odlukom, a nakon sprovedene propisane procedure, finansiranje definisanih troškova vršiće se dodjeljivanjem sredstava i odobravanjem uplaćivanja istih:

1) na račun roditelja - u slučaju da je roditelj platio troškove puta, smještaja, medicinskog sredstva, lijeka ili dr. ili

2) na račun zdravstvene ustanove, hotela, turističke organizacije ili dr. - u slučaju da roditelj podnese zahtjev da se troškovi finansiraju prema priloženom predračunu.

V

U roku od tri mjeseca od okončanja vanredne situacije na teritoriji Republike Srpske direktor Fonda sačinjava izvještaj o realizaciji ove odluke i dostavlja ga Vladi Republike Srpske na usvajanje i upućivanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

VI

Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.