BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA O OBAVEZNOM SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ

("Sl. glasnik RS", br. 23/2020)

1. Ovom naredbom propisuje se mjera s ciljem prevencije širenja novog virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti u Republici Srpskoj i nalaže se zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite da sprovode propisane mjere u Republici Srpskoj.

2. Mjera iz tačke 1. ove naredbe je zabrana javnih okupljanja u organizaciji ili prostorijama zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite u Republici Srpskoj, osim edukacija koje se odnose na aktuelnu situaciju u vezi sa virusom korona, na kojima se moraju poštovati i preduzimati sve potrebne mjere prevencije.

3. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove naredbe obavljaju zdravstveni inspektori u sastavu Republičke uprave za inspekcijske poslove i zdravstveni inspektori u sastavu jedinica lokalne samouprave.

4. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".