BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA O OBAVEZNOM SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ

("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)

1. Ovom naredbom propisuju se mjere s ciljem odgovarajućeg zbrinjavanja mogućeg povećanog broja oboljelih od bolesti izazvane novim virusom korona i mjere izolacije lica koja su bila u kontaktu sa oboljelim licem.

2. Mjere iz tačke 1. ove naredbe dužne su da sprovode sve zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, i to:

1) JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske dužan je da obezbijedi opremljen prostor sa posebnim ulazom za izolaciju i liječenje prvih slučajeva bolesti,

2) JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, JZU Bolnica "Sveti Vračevi" u Bijeljini i JZU Bolnica "Srbija" u Istočnom Sarajevu dužni su da dovedu u funkcionalno stanje i opreme prostor na ranijoj lokaciji za prihvat većeg broja oboljelih,

3) ostale bolnice koje imaju zaposlenog doktora medicine specijalistu infektologije dužne su da obezbijede i opreme poseban prostor za izolaciju i liječenje oboljelih od bolesti izazvane novim virusom korona,

4) zdravstvene ustanove dužne su da hitno obezbijede zaštitnu opremu i dezinfekciona sredstva u skladu sa procjenom JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, i u koordinaciji sa istim,

5) obezbjeđivanje zaštitne opreme može se obavljati i preuzimanjem određenih količina opreme od drugih zdravstvenih ustanova,

6) sve zdravstvene ustanove dužne su da donesu planove, u pisanoj formi, o raspoređivanju zdravstvenog i drugog osoblja i interne procedure za postupanje sa oboljelim i pacijentom sumnjivim na oboljenje od novog virusa korona.

3. Jedinice lokalne samouprave u saradnji sa pripadajućim domom zdravlja dužne su da planiraju i obezbijede prostore za izolaciju lica koja su bila u kontaktu sa oboljelim, odnosno licem za koje se sumnja da je oboljelo od bolesti izazvanom novim virusom korona.

4. Aerodrom Banja Luka dužan je da obezbijedi mjerenje temperature svim putnicima u dolasku i da se pridržava drugih preporuka JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

5. Za sprovođenje ove naredbe odgovorni su direktori zdravstvenih ustanova, direktor Aerodroma Banja Luka i odgovorna lica u jedinicama lokalne samouprave.

6. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove naredbe obavljaju zdravstveni inspektori u sastavu Republičke uprave za inspekcijske poslove i zdravstveni inspektori u sastavu jedinica lokalne samouprave.

7. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".