BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O OSLOBAĐANjU OD OBAVEZE PLAĆANjA ZAKUPNINE ZAKUPCIMA POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA VRIJEME TRAJANjA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19)

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/2020)

Član 1

(1) Zakupci poslovnih prostorija, koji imaju zaključene ugovore o zakupu sa općinom, kao zakupodavcem, oslobađaju se obaveze plaćanja zakupnine, počev od 01.04.2020. godine pa sve dok je na snazi Odluka Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i dr. nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/20), izuzev djelatnosti bankarstva, apoteka, trgovine prehrambenim proizvodima i proizvodima široke potrošnje.

(2) U prvom slijedećem mjesecu nakon prestanka stanja nesreće, zakupcima iz stava (1) koji su oslobođeni zakupnine, umanjuje se zakupnina u iznosu od 50%.

(3) Obaveza plaćanja naknade po osnovu PDV-a će se naknadno definisati u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Član 2

Nadležne službe Općine Centar Sarajevo dužne su poduzeti mjere na realizaciji ove odluke odmah po stupanju na snagu iste.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Centar i u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

_______________
Ova odluka je objavljena na oglasnoj ploči Općine Centar dana 09.04.2020. godine.