BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO U CILjU DALjNjEG PRAĆENjA SITUACIJE I PODUZIMANjE MJERA RADI SPREČAVANjA I RANOG OTKRIVANjA EVENTUALNOG SLUČAJA BOLESTI IZAZVANE NOVIM KORONAVIRUSOM

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 10/2020)

1. Shodno Naredbi Federalnoga kriznoga stožera od 11.03.2020. godine obustavlja se nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo u trajanju od 15 dana.

Rok: Odmah.

2. Shodno Naredbi Federalnoga kriznoga stožera od 11.03.2020. godine obustavljaju se održavanja kulturnih i sportskih događaja na području Kantona Sarajevo u trajanju od 15 dana.

Rok: Odmah.

3. Shodno Naredbi Federalnoga kriznoga stožera od 11.03.2020. godine obustavljaju se održavanja sportskih treninga za djecu i mlade, u trajanju od 15 dana u Kantonu Sarajevo.

Rok: Odmah.

4. Obustavljaju se svi odlasci zdravstvenih radnika u inostranstvo na organizirane stručne i naučne skupove kao i na turistička putovanja u inostranstvo.

Rok: Kontinuirano do daljnjeg.

5. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.