BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČCI O USVAJANjU INFORMACIJE O POJAVI NOVOG KORONAVIRUSA (COVID-19) U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, TE MJERAMA I AKTIVNOSTIMA PODUZETIM OD NADLEŽNIH INSTITUCIJA VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, KAO I SEKTORU ZDRAVSTVA U FEDERACIJI BIH

1. Usvaja se Informacija o pojavi novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciji Bosne i Hercegovine, te mjerama i aktivnostima poduzetim od nadležnih institucija vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i sektoru zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

2. Zadužuju se sve nadležne institucije vlasti u Federaciji BiH, krizni štabovi u Federaciji BiH, nadležna ministarstva zdravstva, zavodi za javno zdravstvo u Federaciji BiH, Federalna i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, zdravstvene ustanove da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19) na teritoriji Federacije BiH.

3. Zadužuju se vlade kantona da u izvršavanje naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, uključe sva nadležna kantonalna ministarstva u čijoj nadležnosti je izvršenje pojedinačnih naredbi, na području kantona posebno policijske službenike kantonalnih uprava policije u slučajevima kada se utvrdi da se od strane osoba nad kojom su propisane mjere zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovištva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/05) utvrdi da se mjera ne izvršava, te postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo kažnjivo po Krivičom zakonu Federacije BiH.

4. Zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite da na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, osigura u što kraćem roku operativnost sredstava namijenjenih za nabavku opreme, karantena i dr.

5. Vlada Federacije BiH će se obratiti Vijeću ministara BiH te zatražiti hitnu izmjenu članka 10. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) kako bi se osiguralo izuzeće od primjene ovog zakona kod nabavke opreme i dr. za potrebe suzbijajanja širenja koronavirusa (COVID-19).

6. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH da, mogu hitno provesti postupak javnih nabavki, u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama, radi nabavka na tržištu dostupnih respiratora, medicinske opreme, medicinskih sredstava, dezinfekcionih sredstava, kao i druge zaštitne opreme neophodne u situaciji borbe protiv globalne pandemije, a u vezi sa članom 187. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

7. Vlada Federacije BiH će se obratiti Vijeću ministara BiH te zatražiti da se provođenje mjera koje se odnose na primjenu Procedura nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), a koje su se do sada primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja NR Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španije, od sada primjenjuje na sve putnike bez obzira iz koje zemlje dolaze. U tom smislu potrebno je naložiti nadležnim tijelima da se: svim putnicima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, bez obzira da li su bh. državljani ili strani državljani - propiše mjera ograničavanja kretanja na period od 14 dana - samoizolacija.

8. Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove će putem Ministarstva civilnih poslova BiH ostvarivati kontiniuranu saradnju da nadležnim tijelima Republike Srpske i Distrikta Brčko u cilju osiguranja jednakog postupanja u ovoj situaciji novog koronavirusa (COVID-19) na području cijele Bosne i Hercegovine

9. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da kontinuirano održava saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, te drugim međunarodnim organizacijama, čija bi potpora doprinijela efikasnijem suzbijanju novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciji BiH.

10. Vlada Federacije BiH će u Proračunu Federacije BiH osigurati sredstva za prijem tri nova državna službenika u Federalno ministarstvo zdravstva a u cilju adekvatnog odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciji BiH.

11. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će, u skladu sa Inicijativom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02/1-33-7916/20, od 14.3.2020. godine, odmah raskinuti Ugovor sa Univerzitetom u Sarajevu - Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo kojim je prostor od 1560 m2 koji spada u zdravstveni prostor u krugu Opće bolnice "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" dat na korištenje bez naknade i odmah zaključiti Ugovor o dodjeli istog Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine - Službi za epidemiologiju.

12. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.