BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK U VEZI SA NAČINOM RADA U VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNIM ORGANIMA UPRAVE, FEDERALNIM UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA I STRUČNIM I DRUGIM SLUŽBAMA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U CILjU SPRJEČAVANjA ŠIRENjA BOLESTI IZAZVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19)

1. U cilju sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), rad u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i stručnim i drugim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, organizovat će se u skladu sa odlukom rukovodioca, kojom će radnici, biti upućeni na godišnji odmor počev od 23.03.2020., vodeći računa da se obezbijedi obavljanje poslova onih Iica čiji je rad neophodan za nesmetano funkcionisanje organa.

2. Rukovodioci organa iz tačke 1. ovog zaključka dužni su radnike iznad 60 godina starosti, radnike sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i trudnice, počev od 23.03.2020. godine, uputiti na korištenje preostalog godišnjeg odmora iz 2019. godine, odnosno na korištenje prvog dijela godišnjeg odmora iz 2020. godine, u trajanju od najmanje 12 radnih dana, ukoliko su radnici već iskoristili godišnji odmor iz 2019. godine.

3. Radno vrijeme državnih službenika i namještenika u Vladi Federacije Bosne Hercegovine, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i stručnim i drugim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zbog obustave javnog prijevoza u Federaciji Bosne i Hercegovine, od ponedeljka, 23.03.2020. godine, biće od 09.00-14.00 sati.

4. Upućuju se stranke koje komuniciraju sa organima iz tačke 1. ovog zaključka, da u skladu s preventivnim mjerama koje su na snazi, komunikaciju obavljaju isključivo putem telefona i elektronski putem e-maila, da sve podneske šalju putem pošte, te da izbjegavaju neposredan dolazak u prostorije organa.

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.