BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O stavljanju na raspolaganje dezinfekcionog sredstva semi san t 65

  • 1. Zadužuje se Federalna direkcija robnih rezervi da uz saglasnost Vlade FBiH stavi na raspolaganje dezinfekciono sredstvo SEMI SAN T- 65 (400 kg), Federalnom štabu civilne zaštite u cilju sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine.
  • 2. Za provođenje ovog zaključka zadužuje se direktor direkcije iz tačke 1. ove naredbe.