BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O PRIHVATANjU INFORMACIJE O PODUZETIM MJERAMA I AKTIVNOSTIMA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE VEZANIH ZA POJAVU KORONAVIRUSA (COVID-19)

1. Prihvata se Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima Federalnog štaba civilne zaštite i Federalne uprave civilne zaštite vezanim za pojavu koronavirusa (COVID19).

2. Zadužuju se Federalna uprava civilne zaštite i Federalni štab civilne zaštite da kontinuirano prate i analiziraju stanje vezano za pojavu koronavirusa (COVID 19) iz svoje nadležnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, te da o tome izvještavaju Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite da u cilju zaštite i sprječavanja širenja koronavirusa (COVID 19) stavi na raspolaganje zalihe opreme i materijalno - tehničkih sredstava i da po potrebi u stanje pripravnosti stave pripadnike Federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite i Službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.