BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK KOJIM SE ZADUŽUJE FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVA DA KANTONALNIM MINISTARSTVIMA UNUTRAŠNjIH POSLOVA KONTINUIRANO DOSTAVLjA PODATKE U POGLEDU IZREČENIH MJERA PREMA LICIMA KOJIMA JE ODREĐENA MJERA IZOLACIJE

1. Zadužuje se Federalna uprava za inspekcijske poslove da kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova kontinuirano dostavlja detaljne podatke u tabelarnoj formi u pogledu izrečenih mjera prema licima kojima je određena mjera izolacije u cilju efikasnijeg praćenja lica u izolaciji.

2. Zadužuje se Federalna uprava za inspekcijske poslove da kontinuirano sa inspekcijskim organima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i RS razmjenjuje podatke u vezi sa kontrolisanim licima i obavezama izricanja mjera izolacije.

3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine upućuje zahtjev Direkciji za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine da poduzme aktivnosti prema Komitetu zračnih operatera AOC SJJ kako bi se prema avio - kompanijama koje transportuju putnike iz svijeta u međunarodne aerodrome Sarajevo, Tuzla i Mostar preuzele potrebne aktivnosti kako bi se na svim letovima svih avio - kompanija koje transportuju putnike iz svijeta u Bosnu i Hercegovinu na navedenim letovima podijelili SANITARNI UPITNICI koje bi kabinsko osoblje podijelilo tokom leta, te kako bi bili popunjeni od strane putnika prije slijetanja aviona u navedene aerodrome.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.