BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 14. maja 2020. godine, ova naredba primjenjuje se do 30. maja 2020. godine.

PREPORUKA KANTONALNIM INSPEKCIJSKIM ORGANIMA I KANTONALNIM MINISTARSTVIMA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

1. Preporučuje se kantonalnim organima za inspekcijske poslove i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova da u okviru provjera kršenja mjera o izolaciji pored prekršajnih mjera koriste i odredbe Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i krivične odgovornosti za krivična djela protiv zdravlja ljudi sprječavanja službene osobe u vršenje službene dužnosti i napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti (čl. 225., 226., 240., 358. i 359. Krivičnog zakona Federacije BiH).

2. Preporučuje se organima iz tačke 1. ove preporuke da javno objave ime i prezime, kao i mjesto boravka odnosno prebivališta lica za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu sa izrečenim mjerama izolacije.

3. Preporučuje se kantonalnim, općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite, da sagledaju mogućnost iznalaženja adekvatnog prostora za smještaj i izolaciju lica iz tačke 1. ove preporuke.