BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

PREPORUKA FEDERALNOG ŠTABA CZ

Preporučuje se Vladi Federacije BiH da hitno pokrene incijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine kojom se predlaže zabrana izvoza lijekova, zaštitne opreme, dezinficijensa i ostalog medicinskog i drugog materijala koji je neophodan u spašavanju života i zdravlja ljudi Federacije Bosne i Hercegovine, kao i prehrambenih proizvoda kojima se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena u uslovima dok je na snazi Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, V. broj 408/2020 od 16.03.2020. godine.