BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA U PROPISIVANjU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA (UTVRĐIVANjE MARŽI U TRGOVINI - KALKULATIVNE CIJENE ZA NAFTNE DERIVATE)

("Sl. novine FBiH", br. 25/2020)

I

Ovom odlukom utvrđuje se postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području Federacije Bosne i Hercegovine.

II

Kao mjeru neposredne kontrole cijena iz tačke I. ove odluke, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine propisuje utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate.

III

Privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propisuje se maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu u visini od 0,06 KM/litru derivata.

Privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisuje se maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu u visini od 0,25 KM/litru derivata.

IV

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o mjerama neposredne kontrole.

V

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".