BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA U PRIVREMENIM MJERAMA U POGLEDU OBAVEZA MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. novine FBiH", br. 25/2020)

Član 1

Ovom odlukom privremeno se određuje vrsta izvještaja predviđenih Odlukom o izvještajima koje mikrokreditna organizacija dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i rokovima izvještavanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 87/19, u daljem tekstu Odluka o izvještajima), koje će mikrokreditne organizacije (u daljem tekstu: MKO) dostavljati Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) u izmijenjenim rokovima u odnosu na rokove utvrđene Odlukom o izvještajima u periodu trajanja vanrednih okolnosti izazvanih pojavom virusnog oboljenja "COVID-19" (u daljem tekstu: vanredne okolnosti).

Član 2

(1) MKO su dužne dostavljati izvještaje Agenciji definisane Odlukom o izvještajima u rokovima kako slijedi:

a) rokovi za dostavu izvještaja iz člana 2. stav (1) tačka b), j) i s) Odluke o izvještajima prolongiraju se do okončanja trajanja vanrednih okolnosti,

b) izvještaji iz člana 2. stav (1) tačka d), e), h), i) i m) Odluke o izvještajima se dostavljaju u roku od 30 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (dinamika izvještavanja na mjesečnom nivou),

c) izvještaji iz člana 2. stav (1) tačka a), c), f), g), k), l), n), r) i t) Odluke o izvještajima se dostavljaju u roku od 45 dana nakon isteka izvještajnog kvartala (dinamika izvještavanja na kvartalnom nivou uz prolongaciju roka za dostavu izvještaja),

d) izvještaji iz člana 2. stav (1) tačka u) i z) se dostavljaju u roku od 15 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (dinamika izvještavanja na mjesečnom nivou uz prolongaciju roka za dostavu izvještaja).

Član 3

MKO sa sjedištem u Republici Srpskoj, a koje imaju registrovane organizacione dijelove u Federaciji Bosne i Hercegovine, su dužne dostavljati Agenciji izvještaje definisane Odlukom o izvještajima u rokovima kako slijedi:

a) izvještaji iz člana 2. stav (1) tačka h) i tačka i) Odluke o izvještajima se dostavljaju u roku od 30 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (dinamika izvještavanja na mjesečnom nivou),

b) izvještaji iz člana 2. stav (1) tačka r) Odluke o izvještajima se dostavljaju u roku od 45 dana nakon isteka izvještajnog kvartala (dinamika izvještavanja na kvartalnom nivou uz prolongaciju roka za dostavu izvještaja).

Član 4

Mjere iz ove odluke su privremenog karaktera i utvrđuju se u cilju određivanja prioriteta kod efikasnog upravljanja procesima u MKO i Agenciji.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se na izvještaje počevši od izvještajnog datuma 31.03.2020. godine.