BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA U PRIVREMENIM MJERAMA U POGLEDU OBAVEZA LIZING DRUŠTAVA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. novine FBiH", br. 25/2020)

Član 1

Ovom odlukom privremeno se određuje vrsta izvještaja predviđenih Odlukom o obliku i sadržaju izvještaja koje lizing društva dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i rokovima izvještavanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/09, 48/12 i 110/12, u daljem tekstu: Odluka o izvještajima), koje će lizing društva dostavljati Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) u izmijenjenim rokovima u odnosu na rokove utvrđene Odlukom o izvještajima u periodu trajanja vanrednih okolnosti izazvanih pojavom virusnog oboljenja "COVID-19" (u daljem tekstu: vanredne okolnosti).

Član 2

(1) Lizing društva su dužna dostavljati Agenciji izvještaje definisane Odlukom o izvještajima kako slijedi:

a) rokovi za dostavu izvještaja iz člana 4. stav (1) tačka 3., 7. i 8. Odluke o izvještajima prolongiraju se do okončanja trajanja vanrednih okolnosti,

b) izvještaje iz člana 4. stav (1) tačka 1., 2., 4., 5. i 6. Odluke o izvještajima dostavljaju se u roku od 30 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (dinamika izvještavanja na mjesečnom nivou);

c) izvještaji iz člana 4. stav (1) tačka 9., 10. i 11. Odluke o izvještajima dostavljaju se u roku od 45 dana nakon isteka izvještajnog kvartala (dinamika izvještavanja na kvartalnom nivou uz prolongaciju roka za dostavu izvještaja),

d) izvještaji iz člana 3. stav (1) tačka 3. i 4. Odluke o izvještajima dostavljaju se u roku od 15 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (dinamika izvještavanja na mjesečnom nivou uz prolongaciju roka za dostavu izvještaja).

Član 3

Mjere iz ove odluke su privremenog karaktera i utvrđuju se u cilju određivanja prioriteta kod efikasnog upravljanja procesima u lizing društvima i FBA.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se na izvještaje počevši od izvještajnog datuma 31.03.2020. godine.