BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA OPĆINSKIM/GRADSKIM ŠTABOVIMA CIVILNE ZAŠTITE O MOBILIZACIJI LjUDSTVA, OPREME I SREDSTAVA IZ SASTAVA ODGOVARAJUĆIH SPECIJALIZIRANIH JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE

1. Naređuje se kantonalnim/općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite da odmah stave na raspolaganje snage i sredstva iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite/službi zaštite i spašavanja, kao i dodatne snage i sredstva higijensko epidemioloških službi (HES) iz sastava kantonalne/općinske/gradske ustanove zdravstva, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava za provođenje pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije - posebno gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parking i prostora koji su popločani/asfaltirani.

2. Za provođenje ove naredbe odgovoran je komandant štaba civilne zaštite kantona/općine/grada.

3. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:

- Kantonalnim štabovima civilne zaštite,
- Općinskim / gradskim štabovima civilne zaštite - putem kucz,
- Koordinacijskom tijelu BiH za zaštitu i spašavanje,
- Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva,
- Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva,
- a/a.