BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 14. maja 2020. godine, ova naredba primjenjuje se do 30. maja 2020. godine.

NAREDBA KANTONALNIM KRIZNIM ŠTABOVIMA ZDRAVSTVA DA IZVRŠE PRERASPODJELU RADNOG VREMENA, ZDRAVSTVENIH RADNIKA, ZDRAVSTVENIH SARADNIKA I OSTALIH UPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

1. Naređuje se kantonalnim kriznim stožerima da izvrše preraspodjelu radnog vremena zdravstvenih radnika, zdravstvenih suradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama, sukladno potrebama i aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

2. Naređuje se zdravstvenim ustanovama, da specijalizante i subspecijalizante koji su trenutno na specijalističkom odnosno subspecijalističkom stažu ili su po bilo kom drugom osnovu na edukaciji izvan zdravstvene ustanove čiji su uposlenici, prema potrebama povuku i angažiraju za rad u matičnoj zdravstvenoj ustanovi čiji su uposlenici.

3. Za provođenje ove zapovijedi odgovorni su kantonalni krizni stožeri i zdravstvene ustanove.

4. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

 

DOSTAVITI:
- Kantonalnim stožerima civilne zaštite,
- Koordinacijskom tijelu BiH za zaštitu i spašavanje,
- Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva,
- Krizni stožeri kantonalnih ministarstava zdravstva,
- a/a.