BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA KANTONALNIM KRIZNIM ŠTABOVIMA ZDRAVSTVA DA IZVRŠE PRERASPODJELU RADNOG VREMENA, ZDRAVSTVENIH RADNIKA, ZDRAVSTVENIH SARADNIKA I OSTALIH UPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

1. Naređuje se kantonalnim kriznim stožerima da izvrše preraspodjelu radnog vremena zdravstvenih radnika, zdravstvenih suradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama, sukladno potrebama i aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

2. Naređuje se zdravstvenim ustanovama, da specijalizante i subspecijalizante koji su trenutno na specijalističkom odnosno subspecijalističkom stažu ili su po bilo kom drugom osnovu na edukaciji izvan zdravstvene ustanove čiji su uposlenici, prema potrebama povuku i angažiraju za rad u matičnoj zdravstvenoj ustanovi čiji su uposlenici.

3. Za provođenje ove zapovijedi odgovorni su kantonalni krizni stožeri i zdravstvene ustanove.

4. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:

- Kantonalnim stožerima civilne zaštite,
- Koordinacijskom tijelu BiH za zaštitu i spašavanje,
- Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva,
- Krizni stožeri kantonalnih ministarstava zdravstva,
- a/a.