BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBIH POVODOM NAJAVLjENOG DOLASKA ČARTER LETA IZ RIMA

1. Naređuje se Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH da hitno pripremi epidemiološki izvještaj i isti dostavi Federalnom ministarstvu zdravstva radi donošenja rješenja o stavljanju u karantin i određivanju prostora za karantin povodom najavljenog dolaska čarter leta iz Rima, planiranog za 27. 3. 2020. godine na Međunarodni aerodrom Sarajevo.

2. Naređuje se JP Međunarodni aerodrom Sarajevo da poduzme sve higijensko-epidemiološke mjere dezinfekcije prtljaga odmah nakon istovara iz aviona.

3. Traži se od Granične policije Bosne i Hercegovine da poduzme sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi se obezbijedilo što kraće zadržavanje putnika na JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, uz poštivanje svih preventivnih mjera i mjera dezinfekcije u skladu s prethodnim naredbama.

4. Zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite da obezbijedi prevoz putnika i prtljaga nakon završene procedure na aerodromu do mjesta određenog za karantin.

5. Mjere izolacije će biti izrečene od strane federalnog sanitarnog inspektora.

6. Za provođenje ove naredbe odgovorno je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalna uprava za inspekcijske poslove.

7. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.