BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 14. maja 2020. godine, ova naredba primjenjuje se do 30. maja 2020. godine.

NAREDBA ZA KANTONALNE OPERATIVNE CENTRE CIVILNE ZAŠTITE

 

1. Zadužuju se kantonalne uprave civilne zaštite da obezbijede neprekidno funcionisanje, kantonalnih operativnih centara civilne zaštite koji će putem broja 121 zaprimati sve pozive koji se odnose na pojavu zarazne bolesti koronavirus (prijava novih slučajeva, narušavanje samoizolacije ili drugih naredbi koje se odnose na ponašanje stanovništva u novonastaloj situaciji).

2. Stručnu pomoć osoblju kantonalnih operativnih centara civilne zaštite obezbijediti će se putem osoba medicinske struke koje će biti neposredno angažovane u kantonalnim operativnim centrima civilne zaštite.

3. Stručno medicinsko osoblje iz tačke 2. ove naredbe obezbijediti će kantonalni zavodi za javno zdravstvo.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.