BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA PRIVREDNOJ KOMORI FBIH

1. Naređuje se Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH da izvrši hitno procjenu stanja privrednih subjekata koji proizvode medicinsku zaštitnu opremu na području Federacije BiH, te sagleda mogućnost hitne nabavke repromaterijala za proizvodnju iste.

2. Za provođenje ove naredbe odgovoran predsjednik komore iz tačke 1. ove naredbe.

3. Zadužuje se odgovorno lice iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvjesti Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja