BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA O RADU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA SVIH KATEGORIJA I HOTELA

1. Dozvoljava se pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru (bašte i terase), uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.

2. U ugostiteljskim objektima iz tačke 1. zabranjuje se upotreba i konzumiranje nargila (šiša).

3. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH propišu procedure rada ugostiteljskih objekata iz tačke 1. ove naredbe tako da iste budu dostupne na njihovim web stranicama.

4. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje primjena naredbi br. 12-40-6-148-11/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-11-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-11-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-11-1-2/20 od 29.04.2020. godine.

5. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.