BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA O PRIVREMENOJ OBUSTAVI PRUŽANjA USLUGA JAVNIH BAZENA I KUPALIŠTA

1. Naređuje se privremena obustava pružanja usluga javnih bazena i kupališta.

2. Za provođenje ove naredbe odgovorni su kantonalni inspekcijski organi i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova.

3. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje primjena naredbi br. 12-40-6-148-10/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-10-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-10-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-10-1-2/20 od 29.04.2020. godine.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30.05.2020. godine.