BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 14. maja 2020. godine, ova naredba primjenjuje se do 30. maja 2020. godine.

NAREDBA O OTKAZIVANjU ODRŽAVANjA SVIH JAVNIH SKUPOVA U FBIH

1. Dozvoljava se javno okupljanje u zatvorenom prostoru, uz o siguranje 10 m2 po osobi uz poštivanje epidemioloških mjera.

2. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

3. Zadužuju se ministarstva iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni stab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 18.3.2020. godine u 06:00 sati do 31.03.2020. godine u 24:00 sata.

Samostalna odredba Naredbe o izmjeni i produžetku roka primjene
Naredbe o otkazivanju održavanja svih javnih skupova u FBiH

2. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30.05.2020. godine.