BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 14. maja 2020. godine, ova naredba primjenjuje se do 30. maja 2020. godine.

NAREDBA O ORGANIZOVANjU RADA TRGOVINA U I IZVAN ŠOPING CENTARA, A KOJA SE ODNOSI NA TRGOVINE NA VELIKO I MALO, USLUŽNE DJELATNOSTI, MALE OBRTE I SRODNE DJELATNOSTI

1. Naređuje se obustava rada svih djelatnosti u shopping - tržnim centrima na području Federacije Bosne i Hercegovine, izuzimajući trgovine prehrambenih i higijenskih proizvoda, apoteke i veledrogerije.

2. Dozvoljava se rad trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda, uslužnih djelatnosti, malih obrta u smislu zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/09 i 42/11) izvan shopping - tržnih centara.

3. Subjekti iz tačke 1. i 2. obavezni su osigurati ličnu zaštitnu opremu (maske i rukavice), te ukoliko je to moguće potrebnu socijalnu distancu od najmanje 2 metra između osoba, uz poštivanje ostalih higijensko - epidemioloških mjera, te da na ulazu u objekat osiguraju sredstva za dezinfekciju ruku i obuće.

4. Naređuje se poslodavcima iz tačke 1. i 2. ove Naredbe da prije početka svakodnevnog rada izvrše temeljno čišćenje i dezinfekciju prostora. Dezinfekcija se izvodi dezinfekcijskim sredstvom koja djeluju na viruse prema uputama proizvođača.

5. Naređuje se Federalnom ministarstvu zdravstva da u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH propiše preporuke za sprečavanje infekcija tokom rada u trgovinama, kao i obrtima iz tačke 1 i 2. ove Naredbe, tako da iste bude dostupne na web stranicama Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH do početka primjene ove Naredbe.

6. Za provođenje ove naredbe odgovorni su kantonalni inspekcijski organi, kantonalni, općinski/gradski štabovi civilne zaštite, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalni zavod za javno zdravstvo.

7. Zadužuju se organi iz tačke 6. ove Naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

8. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.05.2020. godine do 15.05.2020. godine.