BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 27. marta 2020. godine ova naredba primjenjuje se do daljnjeg.

NAREDBA O OBUSTAVI RADA TRGOVINA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH

1. Naređuje se obustava rada u djelatnosti trgovine na području Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Iz tačke 1 ove naredbe izuzimaju se:

- trgovine prehrambenih proizvoda,

- prodavnice higijenskih proizvoda,

- ribarnice,

- mesnice,

- apoteke,

- specijalizovane prodavnice medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme,

- poljoprivredne apoteke,

- benzinske pumpe,

- kiosci,

- pekare,

- hemijske čistionice,

- specijalizovane prodavnice za prodaju ortopedskih i drugih pomagala,

- specijalizovane prodavnice dječije opreme,

- prodavnice hrane za životinje,

- prodavnice građevinskog, vodovodnog i elektro materijala,

- logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda,

- veledrogerije

- knjižare

- trgovine autodijelova, autoservisi i autopraonice

3. Za provođenje ove naredbe odgovorni su nadležni inspekcijski organi, štabovi civilne zaštite i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova.

4. Zadužuju se organi iz tačke 3. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještava Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

5. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje primjena naredbe broj 12-40-6-148-13/20 od 17.03.2020. godine.

6. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 20.03.2020. godine u 06:00 sati do 31.03.2020. godine.