BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 14. maja 2020. godine, ova naredba primjenjuje se do 30. maja 2020. godine.

NAREDBA O OBUSTAVI POSJETA I IZLAZAKA ŠTIĆENIKA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE I KAZNENO - POPRAVNIM ZAVODIMA

1. Naređuje se obustava posjeta i izlazaka svim štićenicima u ustanovama socijalne zaštite i Kazneno - popravnih zavoda na području Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva pravde.

3. Zadužuju se ministarstva iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 31.03.2020. godine.