BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 14. maja 2020. godine, ova naredba primjenjuje se do 30. maja 2020. godine.

NAREDBA O DEZINFEKCIJI POSLOVNIH PROSTORA I SREDSTAVA JAVNOG PREVOZA

1. Naređuje se svim federalnim i kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave, privrednim društvima, fizičkim i pravnim licima u Federaciji BiH da pojačaju provođenje opštih i posebnih mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, shodno Zakonu u zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), sa posebnim akcentom na pojačanu i vanrednu dezinfekciju poslovnih površina i sredstava javnoga prevoza - autobusi, tramvaji, trolejbusi, kombi vozila, taxi vozila, sanitetska vozila.

2. Za provođenje ove naredbe odgovorni su rukovodioci organa uprave i pravnih lica, kao i fizička lica iz tačke 1. ove naredbe.

3. Zadužuju se kantonalni štabovi civilne zaštite da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 31.03.2020. godine.