BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON O PRAZNICIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 19/2002)

Član 1

Ovaj zakon reguliše zvanične praznike Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: praznici Distrikta), kao i prava i obaveze koje proizilaze iz ovih praznika.

Član 2

Praznici Distrikta su:

1. Nova godina,

2. Dan uspostavljanja Brčko Distrikta,

3. Praznik rada.

Član 3

Nova godina se slavi 1. i 2. januara, Dan uspostavljanja Distrikta 8. marta, Praznik rada 1. i 2. maja.

Član 4

Sve institucije Brčko Distrikta, preduzeća i druga pravna lica neće raditi tokom praznika Distrikta.

Sa izuzetkom od odredbi stava 1 ovog člana, sve institucije Brčko Distrikta koje se bave pružanjem vitalnih javnih usluga, kao što su Policija, Vatrogasna služba, pravosuđe Distrikta, sektor zdravstvene zaštite, obavezne su održavati minimum funkcionalnih kapaciteta tokom praznika Distrikta.

Gradonačelnik i predsjednik Pravosudne komisije dužni su izdati uputstva o održavanju minimuma funkcionalnih kapaciteta institucija koje se bave pružanjem vitalnih javnih usluga tokom praznika Distrikta.

Član 5

Praznici Distrikta su prenosivi, te ukoliko neki od praznika Distrikta pada u nedjelju, prvi radni dan nakon praznika će biti neradni dan.

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".