Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKLJUČAK O SUSPENZIJI PRIMJENE SVIH PRETHODNIH PROCEDURA ZA DONOŠENjE AKATA VLADE BRČKO DISTRIKTA BIH KOJI SU U NEPOSREDNOJ ILI POSREDNOJ VEZI S PROVOĐENjEM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANjA STANOVNIŠTVA BRČKO DISTRIKTA BIH, BROJ: 02-00049/20 OD 19.3.2020. GODINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 12/2020)

Član 1

Za vrijeme trajanja stanja prirodne i druge nesreće proglašene Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog COVID-19 (korona virus), broj predmeta: 43-000096/20, broj akta: 01.1-1141SM-001/20 od 13.3.2020. godine, u organima javne uprave Brčko distrikta BiH suspenduje se primjena svih prethodnih procedura za donošenje akata Vlade Brčko distrikta BiH koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s provođenjem mjera zaštite i spašavanja stanovništva Brčko distrikta BiH, osim onih propisanih zakonima i drugim aktima Skupštine Brčko distrikta BiH.

Član 2

Propisi na koje se odnosi suspenzija primjene prethodnih procedura iz člana 1. ovog zaključka su:

1. Uputstvo o načinu i postupku izrade budžetske analize za nacrte zakona i prijedloge odluka ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 33/07);

2. Odluka o proceduri izrade nacrta zakona i drugih propisa ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 39/07);

3. Poslovnik o radu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 9/13);

4. Odluka o konsultacijama u izradi propisa i drugih akata ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 11/17);

5. Odluka o postupku i metodologiji procjene uticaja prilikom izrade propisa ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 13/18);

6. Instrukcija o provođenju postupka procjene uticaja prilikom izrade propisa u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 31/18).

Član 3

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine".