Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKLJUČAK O KOJIM SE SUGERIŠE ORGANIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BIH DA OMOGUĆE ZAPOSLENIMA POVREMENO ODSUSTVO SA RADA, RADI BRIGE O NjIHOVOJ DJECI KOJA NE POHAĐAJU PREDŠKOLSKE USTANOVE DOK TRAJE MJERA OBUSTAVLjANjA RADA PREŠKOLSKIH USTANOVA

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 12/2020)

Član 1

(1) U cilju provođenja mjere obustavljanja rada predškolskih ustanova na području Brčko distrikta BiH sugeriše se rukovodiocima organa javne uprave Brčko distrikta BiH i nadređenim službenicima, da u skladu sa Pravilnikom o radu službenika i namještenika u organima javne uprave Brčko distrikta BiH, omoguće svojim zaposlenicima povremena odsustva u toku radnog vremena, radi brige o njihovoj djeci koja, za vrijeme trajanja navedene mjere, ne pohađaju predškolske ustanove na području Brčko distrikta BiH.

(2) Zaposlenici su dužni da ostave kontakt telefone, na koje su obavezni da budu dostupni poslodavcima, rukovodiocima i neposredno nadređenima.

Član 2

Sugeriše se poslodavcima u realnom sektoru na području Brčko distrikta BiH, da u smislu člana 32. stav (1) tačka f) Zakona o radu Brčko distrikta BiH, iz razloga navedenih u članu 1. ovog zaključka, na zahtjev radnika, omoguće odsustvo s posla.

Član 3

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".