ODLUKA O VRAĆANjU CIJENA NA PRETHODNI NIVO

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 12/2020)

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području Brčko distrikta BiH.

Član 2

Vlada Brčko distrikta BiH kao mjeru neposredne kontrole cijena iz člana 1. ove odluke, za pojedine proizvode propisuje vraćanje cijena na prethodni nivo, koje su zatečene u prometu i važile na dan 5.3.2020. godine.

Član 3

Mjere neposredne kontrole iz člana 2. ove odluke odnose se na sljedeće proizvode, i to:

1) sve vrste brašna, sve vrste hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna i žitarica,

2) mlijeko i mliječni proizvodi,

3) jaja i proizvodi od jaja,

4) šećer,

5) so za ljudsku ishranu,

6) riža,

7) tjestenina,

8) sve vrste svježeg mesa, ribe i njihove prerađevine,

9) voće i povrće,

10) mesne konzerve,

11) riblje konzerve,

12) voda za piće,

13) jestivo ulje,

14) svinjska mast, maslac, maslo i margarin,

15) formule za dojenčad i formule nakon dojenja,

16) prerađena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecu,

17) dodaci ishrani,

18) hrana za posebne medicinske potrebe,

19) hrana pogodna za lica netolerantna na gluten,

20) pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle,

21) higijenski ulošci,

22) deterdžent za veš,

23) deterdžent za suđe,

24) sapun,

25) sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku (uključujući koncentrirani alkohol),

26) toaletni papir,

27) pasta za zube,

28) zaštitni kombinezoni i druga zaštitna i medicinska odjeća i obuća,

29) zaštitne naočale i viziri, zaštitne rukavice, zaštitne navlake za cipele,

30) zaštitne maske - hirurške,

31) zaštitne maske za lice FFP2 i FFP3,

32) posteljina i ostali veš za zdravstveni sistem,

33) lijekovi i druga medicinska sredstva i oprema,

34) sredstva za zaštitu bilja i repromaterijal za poljoprivredu.

Član 4

(1) Ova odluka se odnosi na subjekte koji obavljaju registrovanu djelatnost proizvodnje i trgovine na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i cijene veće od onih koje su bile na dan 5. 3. 2020. godine.

(2) Najvišom cijenom se smatra cijena na dan 5. 3. 2020. godine, osim u slučajevima kada je do povećanja cijena proizvoda došlo isključivo iz razloga povećanja nabavne cijene proizvoda i repromaterijala iz člana 3. ove odluke.

Član 5

Inspekcijski nadzor nad primjenom članova ove odluke vrši Inspektorat i Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH - Poreska uprava.

Član 6

(1) Zakonom o trgovini predviđeno je da će se novčanom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM kazniti za prekršaj preduzeće, preduzetnik ili drugo pravno lice ako postupa suprotno odredbi člana 4. Odluke.

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u preduzeću, preduzetnik ili u drugom pravnom licu, kaznom od 100 KM do 1.000 KM.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine".