* Redakcija je priredila prečišćen tekst na osnovu Odluke o proglašenju ugroženosti stanovnika Brčko distrikta BiH od epidemije zarazne bolesti - korona virusa (Covid -19) i Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju ugroženosti stanovnika Brčko distrikta BiH od epidemije zarazne bolesti - korona virusa (Covid -19), koje su objavljene u "Sl. glasniku Brčko distrikta BiH", br. 12/2020 od 31. marta 2020. godine.

NAREDBA O PROGLAŠENjU UGROŽENOSTI STANOVNIKA BRČKO DISTRIKTA BIH OD EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI - KORONA VIRUSA (COVID -19)

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 12/2020* i 29/2020)

Član 1

Ovom odlukom proglašava se postojanje ugroženosti stanovništva u Brčko distriktu BiH od epidemije zarazne bolesti - korona virusa (COVID-19), opasne po zdravlje i živote ljudi.

Član 2

(1) Zadužuje se šef Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH da obustavi održavanje nastave u osnovnim i srednjim školama te visokoškolskim ustanovama na području Brčko distrikta BiH počevši od 12. 3. 2020. godine, s tim da će se svakih sedam (7) dana, dok traje ugroženost od korona virusa, vršiti procjena opravdanosti ove mjere zajedno sa Kriznim štabom.

(2) Otkazuju se sve ekskurzije, u zemlji i inostranstvu, koje su planirane zaključno sa 1. 5. 2020. godine, s tim da će se tokom aprila mjeseca 2020. godine izvršiti procjena ispunjenosti uslova za odlazak na ekskurzije.

Član 3

Zadužuje se Krizni štab, odnosno Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, javno zdravstvo i njihove službe, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu i Policija Brčko distrikta BiH da predlože provođenje mjera za zabrane organizovanja javnih okupljanja.

Član 4

Zadužuje se direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH da do 12. 3. 2020. godine dostavi informaciju o raspoloživim finansijskim sredstvima koja se mogu koristiti u ovu namjenu.

Član 5

Zadužuje se Odjeljenje za stručne i administrativne poslove da, u saradnji s drugim odjeljenjima Vlade Brčko distrikta BiH, a naročito s Odjeljenjem za zdravstvo i ostale usluge, dostavi informaciju o proceduri nabavke svega potrebnog u smislu ove odluke, te da izvrši pripreme potrebnih odluka koje će razmatrati Vlada Brčko distrikta BiH.

Član 6

Zadužuje se JZU "Zdravstveni centar Brčko" Brčko distrikt BiH da preduzme dodatne napore u vezi sa zaštitom zdravlja i života zdravstvenih radnika.

Član 7

Potrebno je ograničiti i racionalizirati broj stranaka u šalter salama, kako bi se spriječila izloženost i okupljanje većeg broja ljudi u skučenim prostorima.

Član 8

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge će u saradnji sa JZU "Zdravstveni centar Brčko" Brčko distrikt BiH, u utvrđenom terminu, putem konferencije za medije izvještavati javnost o zdravstvenom stanju stanovnika na području Brčko distrikta BiH.

Član 9

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine".