Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

* Redakcija je priredila prečišćen tekst na osnovu Odluke kojom se granični prelaz Brčko-Gunja ostavlja otvoren za saobraćaj, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke kojom se granični prelaz Brčko-Gunja ostavlja otvoren za saobraćaj i Odluke o izmjeni Odluke kojom se granični prelaz Brčko-Gunja ostavlja otvoren za saobraćaj, koje su objavljene u "Sl. glasniku Brčko distrikta BiH", br. 12/2020 od 31. marta 2020. godine."

ODLUKA KOJOM SE GRANIČNI PRELAZ BRČKO-GUNjA OSTAVLjA OTVOREN ZA SAOBRAĆAJ

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 12/2020*)

Član 1

Granični prelaz Brčko-Gunja ostaje otvoren za saobraćaj dok se Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ne izjasni drugačije.

Član 2

(1) Državljanima Bosne i Hercegovine koji dolaze iz inostranstva nalaže se da na graničnom prelazu u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine ispune sanitarni upitnik, te zdravstveni nadzor i izolacija u trajanju 14 (četrnaest) dana.

(2) Stranim državljanima na koje se ne odnosi privremena zabrana ulaska u Bosnu i Hercegovinu, koji nemaju privremeno ili trajno boravište u Bosni i Hercegovini, nalaže se popunjavanje sanitarnog upitnika o čemu će se voditi posebna evidencija, a podaci o tim osobama će se dostavljati kontakt osobama u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj.

(3) Izuzetno od stavova (1) i (2) ovog člana, profesionalnim vozačima kamiona (državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani) nalaže se popunjavanje sanitarnog upitnika i zdravstveni nadzor, uz obavezu da se svaki dan javljaju nadležnim zdravstvenim ustanovama koje će pratiti njihovo zdravstveno stanje na dnevnoj bazi, tokom boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(4) O osobama iz stava (3) ovog člana će se voditi posebna evidencija koja će se svaka 24 sata prosljeđivati određenim kontakt osobama u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj.

(5) Izuzetno iz stavova (1) i (2) ovog člana, državljanima Republike Hrvatske koji imaju zasnovan radni odnos u Bosni i Hercegovini i koji svakodnevno prelaze granicu u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dozvoljava se svakodnevna komunikacija, uz obavezu da nadležnom tijelu na uvid predoče potvrdu o radu i izjavu poslodavca o poštovanju higijenskih uslova. Ista prava i obaveze iz ovog stava se odnose i na državljane Bosne i Hercegovine koji su zaposleni u Republici Hrvatskoj.

(6) Rješenje o zdravstvenom nadzoru i izolaciji donosi sanitarni inspektor Inspektorata Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i dostavlja ih u elektronskoj formi Policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Pododjeljenju za javno zdravstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(7) Nadzor nad provođenjem zdravstvenog nadzora i izolacije naložene rješenjem sanitarnog inspektora vršit će Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Pododjeljenje za javno zdravstvo u skladu sa svojim nadležnostima.

(8) S ciljem privremene zabrane ulaska stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu primjenjivat će se odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Član 3

Za provođenje ove odluke zadužuju se: Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge - Pododjeljenje za javno zdravstvo, Policija Brčko distrikta BiH i Inspektorat Brčko distrikta BiH.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH", a počinje se primjenjivati od 16.3.2020. godine od 06:00 sati.