Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NAREDBA O ZABRANI ŠIRENjA LAŽNIH INFORMACIJA

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 15/2020)

Član 1

Zabranjuje se svim predstavnicima i zaposlenicima javnih institucija Brčko distrikta Bosne i Hercegovina, kao i svim građanima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, javno iznošenje i prenošenje lažnih vijesti i informacija koji su u bilo kakvoj vezi s epidemijom korona virusa i koji mogu kod stanovništva izazvati strah i paniku ili na drugi način negativno uticati na provođenje mjera zaštite stanovništva od epidemije.

Član 2

Pod javnim iznošenjem i prenošenjem lažnih informacija iz člana 1. ove naredbe podrazumijeva se puštanje takvih informacija putem sredstava javnog informisanja, društvenih internet mreža, kao i svaki drugi način širenja takvih informacija.

Član 3

Postupanje suprotno ovoj naredbi smatrat će se prekršajem u smislu člana 10. Zakona o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH te će se procesuirati i krivična prijava u smislu člana 222. Krivičnog zakona Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a ako se radi o službenim radnjama koje trebaju obavljati nadležni organi, onda i u smislu člana 363. stava (2) Krivičnog zakona Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772