Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NAREDBA O PREDUZIMANjU MJERA ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA ZARAZNE BOLESTI - KORONA VIRUSA (COVID -19), BROJ: 02-000049/20 OD 27. 3. 2020. GODINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 15/2020)

Član 1

(1) Vozač vozila u međunarodnom transportu koji je državljanin Bosne i Hercegovine i koji po dolasku u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu, zaprimi rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja boravka u BiH, dužan je izolaciju u trajanju od 14 dana ili do odlaska na narednu vožnju provesti na adresi prebivališta ili drugoj adresi koju sam odredi prilikom izdavanja rješenja o izolaciji.

(2) Vozač kojem je određena mjera izolacije prilikom odlaska na narednu vožnju dužan je posjedovati Potvrdu o angažovanju vozača, s navedenim datumom i vremenom početka angažovanja, kojom dokazuje poštovanje mjere izolacije.

(3) Potvrdu o angažovanju vozača iz stava (2) ovog člana izdaje ovlaštena osoba prevoznika.

Član 2

Vozač vozila u međunarodnom transportu koji nije državljanin Bosna i Hercegovine dužan je da izolaciju provede u vozilu.

Član 3

Poslovni subjekt koji koristi usluge međunarodnog transporta u saradnji s vozačem koji nije državljanin Bosne i Hercegovine, na lokaciji utovara ili istovara robe, osigurava boravak vozača tako da vozač minimalno napušta vozilo uz poštovanje svih preventivnih mjera dezinfekcije i o tome daje odgovarajuću izjavu ovjerenu od poslovnog subjekta.

Član 4

Za kontrolu ove naredbe zadužuju se Inspektorat i Policija Brčko distrikta BiH.

Član 5

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje