Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NAREDBA O PREDUZIMANjU MJERA ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA ZARAZNE BOLESTI - KORONA VIRUSA (COVID -19), BROJ: 02-000049/20 OD 12.3.2020. GODINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 12/2020)

Član 1

Nalaže se Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge da uz koordinaciju s nadležnim organima, institucijama i pravnim subjektima u Brčko distriktu BiH izvrši dezinfekciju objekata, kao i gradskog i prigradskog prevoza i taksi službe.

Član 2

(1) Zabranjuju se javna okupljanja koja broje preko 100 lica.

(2) Nalaže se šefu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge da pripremi saopćenje za javnost u vezi s ponašanjem lica u zatvorenim prostorijama (restorani, kafići, diskoteke, apoteke, prodavnice, hoteli i sl.).

(3) S ciljem zaštite zdravlja stanovništva odgoditi sve sastanke, tribine i okupljanja u zatvorenim prostorima.

Član 3

(1) Zabranjuju se sve kulturne, zabavne, sportske i druge manifestacije.

(2) Zabrana iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na takmičenja koja se održavaju bez prisustva publike.

(3) Zadužuje se šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu da se obrati sportskim savezima s preporukom da se odlože sva takmičenja u narednih 15 dana od dana izdavanja naredbe.

Član 4

Nalaže se šefici Pododjeljenja za javno zdravstvo da uspostavi stalnu komunikaciju s Ministarstvom sigurnosti BiH, terenski centar Brčko - Služba za rad sa strancima, s ciljem razmjene informacija u vezi s boravkom stranih državljana na teritoriji Brčko distrikta BiH.

Član 5

(1) Nalaže se Pododjeljenju za javno zdravstvo da odmah osigura materijal od 1.000 (hiljadu) letaka s instrukcijom o ličnoj higijeni, 1.000 samoljepljivih letaka koji će biti postavljeni u toaletima organa javne uprave, institucija i javnih ustanova s instrukcijom o ispravnom pranju ruku, 500 plakata formata B2 sa informacijama u vezi s korona virusom (COVID-19) i kako se ponašati s ciljem zaštite zdravlja.

(2) Za kontrolu ispunjenosti naloga iz stava (1) ovog člana zadužuje se Inspektorat Brčko distrikta BiH, odnosno sanitarna i zdravstvena inspekcija.

Član 6

Nalaže se Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge - Pododjeljenju za javno zdravstvo da kontinuirano fizički vrše kontrolu samoizolacije lica za koja postoji rizik od zaraze korona virusom, te upoznavanja javnosti s kaznenim odredbama nepoštovanja zakonskih propisa koji regulišu oblast zdravstvene zaštite.

Član 7

Nalaže se šefu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge da u saradnji sa JZU "Zdravstveni centar Brčko" Brčko distrikt BiH - Higijensko-epidemiološkom službom (HES) osigura dezinfekciona sredstva za potrebe javnih institucija, uz obavezu da edukuju zaposlene o načinu korištenja istih.

Član 8

(1) Nalaže se Inspektoratu Brčko distrikta BiH da pošalje obavještenje svim privrednim subjektima na teritoriji Brčko distrikta BiH da su dužni izvršiti dezinfekciju objekata i vozila.

(2) Nalaže se Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za javno zdravstvo da sačini pisanu instrukciju o načinu upotrebe dezinfekcionih sredstava.

Član 9

Nalaže se šefu Odjeljenja za javni registar da u toku dana ograniči i racionalizira broj stranaka u šalter salama, kako bi se spriječila izloženost i okupljanje većeg broja ljudi u skučenim prostorima.

Član 10

Nalaže se šefu Odjeljenja za obrazovanje da pojača nadzor u vezi s kontinuiranom dezinfekcijom školskih objekata i obdaništa na području Brčko distrikta BiH.

Član 11

Ovlašćuje se šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge da stupi u kontakt s predstavnicima vjerskih zajednica u Brčko distriktu BiH radi dogovora o načinu dezinfikovanja tih objekata.

Član 12

Zadužuje se Sekretarijat Vlade - Sektor za informisanje da pruži tehničku, stručnu i drugu pomoć šefu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge i šefu Inspektorata kod održavanja svakodnevnih konferencija za medije.

Član 13

Za kontrolu provođenja ove naredbe zadužuju se Inspektorat Brčko distrikta BiH i Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge - Pododjeljenje za javno zdravstvo.

Član 14

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772