Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

* Redakcija je priredila prečišćen tekst Naredbe o preduzimanju mjera za sprečavanje širenja zarazne bolesti - korona virusa (COVID-19) na osnovu Naredbe o izmjeni Naredbe o preduzimanju mjera za sprečavanje širenja zarazne bolesti - korona virusa (COVID-19), broj: 02-000049/20 od 17. marta 2020. godine i Naredbe o izmjeni Naredbe o preduzimanju mjera za sprečavanje širenja zarazne bolesti - korona virusa (COVID-19), broj: 02-000049/20 od 19. marta 2020. godine.

NAREDBA O PREDUZIMANjU MJERA ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA ZARAZNE BOLESTI - KORONA VIRUSA (COVID-19), BROJ: 02-000049/20 OD 12.3.2020. GODINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 12/2020*)

Član 1

(1) Naređuje se stanovnicima Brčko distrikta BiH koji su došli iz inostranstva da se prijave putem besplatnog telefona 080050606, te da postupe po instrukcijama datim od ovlaštene službene osobe.

(2) Upozoravaju se stanovnici Brčko distrikta BiH da su obavezni postupiti po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te prijaviti Policiji Brčko distrikta BiH i Pododjeljenju za javno zdravstvo svako saznanje o osobama koje su došle iz rizičnih zemalja, a koja se ne pridržavaju izdatih uputstava iz stava (1) ovog člana.

Član 2

(1) Naređuje se Pododjeljenju za javno zdravstvo da napiše u obliku letka saopćenje i način ponašanja ljudi koji dolaze na prostor Brčko distrikta BiH iz rizičnih zemalja i da se u tom uputstvu daju jasne smjernice i instrukcije o pojmovima "samoizolacija" i "izolacija".

(2) Rok za izvršenje naloga iz stava (1) ovog člana je 17. 3. 2020. godine, s tim da leci moraju biti dostupni na graničnom prelazu i u svim institucijama, preduzećima, mjesnim zajednicama i dr.

Član 3

(1) Nalaže se svakodnevna dezinfekcija svih zatvorenih poslovnih prostorija, s uspostavom posebnog režima rada u prostorijama gdje boravi više osoba, računajući i prostorije organa javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH.

(2) Za dezinfekciju iz stava (1) ovog člana Pododjeljenje za javno zdravstvo će sačiniti instrukciju o načinu i kojim dezinfekcionim sredstvima se može vršiti dezinfekcija radnih prostora.

(3) Na svim javnim mjestima postaviti instrukciju iz stava (2) ovog člana u obliku naljepnice o načinu vršenja dezinfekcije.

(4) Zadužuju se Inspektorat i Odjeljenje za javnu sigurnost za pojačanu kontrolu dezinfekcije.

Član 4

Predlaže se da dezinfekciju javnih institucija prevashodno vrše zaposlenici institucija zaduženi za osiguranje higijene redovnim sredstvima, te da se eventualno na kraju dana ili u određenom vremenskom intervalu vrši dezinfekcija od strane posebno zaduženih lica.

Član 5

(1) Predlaže se da se Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH uključi u sistem dostavljanja hrane licima koja se nalaze u izolaciji, a koja nisu u mogućnosti da do iste imaju pristup na drugi način.

(2) Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH će u saradnji sa Pododjeljenjem za javno zdravstvo pripremiti popis takvih osoba.

Član 6

(1) Zabranjuje se rad privrednim subjektima koji se bave ugostiteljskom djelatnošću usluživanje hrane i pića u objektima.

(2) Dozvoljava se dostava hrane uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti u nastalim okolnostima do 22.00 sata.

(3) Radno vrijeme pekara je do 22.00 sata u kojima je dozvoljena prodaja bez zadržavanja i konzumiranja u istima i ispred objekta pekare.

(4) Dozvoljava se rad hotelima, hostelima i motelima, u smislu izdavanja soba za noćenje, s tim da se gostima obroci dostavljaju u sobe.

(5) Zabranjuje se rad:

a) stomatološkim ordinacijama u privatnoj praksi;

b) kladionicama i kockarnicama i sličnim objektima;

c) svadbenim salonima, dječijim igraonicama, rođendaonicama, dnevnim boravcima djece i sličnim objektima;

d) teretanama, fitness centrima i sličnim oblicima djelatnosti i organizovanja;

e) frizerskim salonima, kozmetičkim salonima, salonima za masažu, solarijima, brijačnicama i objektima sličnog tipa;

f) javnog gradskog prevoza;

g) pijacama, osim zelenim pijacama uz pojačanu higijenu i uz preporuku kupcima da se što kraće zadržavaju.

(6) Dozvoljava se rad:

a) zanatlijama (električari, vulkanizeri, autoservisi, autopraonice i slično);

b) građevinskim firmama, stovarištima i slično;

c) knjigovodstvenim uredima/biroima;

d) tehničkim pregledima motornih vozila;

e) taksistima;

f) apotekama do 22.00 sata;

g) poljoprivrednim i veterinarskim apotekama, kao i prodavnicama stočne hrane, prodavnicama hrane za kućne ljubimce do 18.00 sati;

h) pogrebnih usluga s pratećom opremom.

(7) Zabranjuje se rad privrednim subjektima koji se bave trgovinskom djelatnošću osim:

a) benzinskim stanicama u skladu s propisanim radnim vremenom, a zabrana za dio benzinske stanice u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost;

b) trgovinama prehrambene robe i robe široke potrošnje (sredstva za higijenu i ličnu higijenu i slično) do 18.00 sati;

c) trgovinama prehrambene robe i robe široke potrošnje (sredstva za higijenu i ličnu higijenu i slično) u sklopu tržnih centara do 18.00 sati;

d) trgovinama zaštitne opreme do 18.00 sati.

(8) Privredni subjekti kojima je zabranjen rad, a bave se trgovinskom djelatnošću, koji osiguravaju robu potrebnim djelatnostima kojima je dozvoljen rad u skladu s ovom naredbom, mogu se obratiti Kriznom štabu za odobrenje isporuke robe, putem Kabineta gradonačelnika.

(9) Revidira se zabrana rada autoškola na način da se kandidatima koji su započeli obuku vožnje omogući da završe proces obuke.

Član 7

Zadužuju se šefovi odjeljenja i institucija Brčko distrikta BiH da organizuju rad svojih službi na najekonomičniji način.

Član 8

Sva lica koja imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u narednih 15 dana ne ovjeravaju zdravstvenu knjižicu.

Član 9

Zabranjuje se svim bolesnim ljudima koji imaju simptome disajnih infekcija da izlaze iz kuće.

Član 10

(1) Naređuje se Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenju za javno zdravstvo da organizuje 24-satni (dvadesetčetverosatni) radni angažman medicinskih stručnjaka, sastavljen od: jednog ljekara, jedne medicinske sestre ili tehničara i jednog sanitarnog inspektora, koji će biti dežurni na punktu pod šatorom.

(2) Osigurati medicinske testove i svu tehničku opremu potrebnu za uzimanje epidemiološke anamneze licima koja prelaze granični prelaz Brčko - Gunja, uz instrukciju za daljnje ponašanje.

(3) Inspektori će kao ovlašteni organ izdavati rješenja licima o samoizolaciji i izolaciji.

Član 11

(1) Naređuje se Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge i JZU ‘Zdravstveni centar Brčko’ Brčko distrikt BiH da u hitnom postupku izvrše nabavku materijala i sve potrebne opreme za eventualni prijem prvih pacijenata, kao i dezinfekcionih materijala prema planu dezinfekcije.

(2) Odjeljenje za javnu sigurnost i Odjeljenje za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH će nastaviti s dezinfikovanjem sve dok ne bude dostavljen plan dezinfekcije.

Član 12

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".