Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NAREDBA O OMOGUĆAVANjU PLAĆENOG ODSUSTVA ZA ČUVANjE DJETETA DO 12 GODINA, BROJ: 02-000049/20

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 15/2020)

Član 1

Naređuje se svim rukovodiocima organa javne uprave i institucija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da supružnicima pripadnika Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i zaposlenog osoblja medicinske struke u JZU "Zdravstveni centar Brčko", ako imaju potrebu za čuvanjem djeteta do 12 (dvanaest) godina starosti, omogući obavezno odsustvo s posla kao plaćeno odsustvo.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".