Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NAREDBA O NABAVCI DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 12/2020)

Član 1

Postupak nabavke dezinfekcionih sredstava vrši Ured gradonačelnika - Inspektorat s odgovarajućeg organizacionog i ekonomskog koda, s tim da će se tehničkim amandmanom prebaciti sredstva u postupku usvajanja budžeta s odgovarajućeg organizacionog i ekonomskog koda Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge na Inspektorat.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine".