Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NAREDBA O EPIDEMIOLOŠKIM PREPORUKAMA ZA TRENINGE / PRIPREME UTAKMICA I SPORTSKO- REKREATIVNE AKTIVNOSTI NA OTVORENIM SPORTSKIM OBJEKTIMA TIJEKOM EPIDEMIJE COVID -19

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 27/2020)

Član 1

Ovom naredbom donose se epidemiološke preporuke koje se odnose na provođenje mjera prilikom sportsko-rekreativnih aktivnosti na otvorenim sportskim objektima tokom epidemije korona virusa (COVID-19) radi zaštite korisnika i zaposlenih u objektima te drugih saradnika.

Član 2

Održavanje treninga, pripremnih utakmica i sportsko-rekreativnih aktivnosti dopušteno je svim sportistima i sportistkinjama te korisnicima sportsko-rekreativnih sadržaja na otvorenim sportskim objektima uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka tokom trajanja mjera.

Član 3

Organizacija treninga, pripremnih utakmica te sportskorekreativnih aktivnosti moguća je na otvorenim sportskim objektima na kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uslovi propisani važećim preporukama tokom trajanja mjera, za šta su nadležne i odgovorna pravna lica koja upravljaju pojedinim sportskim objektom.

Član 4

Na ulaznim prostorima svih jedinica prostora sportskih objekata, pultovima za obavljanje plaćanja usluga, radnom prostoru zaposlenika te na svakih 50 m2 u prostoru za provođenje sportskih i sportsko-rekreativnih aktivnosti neophodno je postaviti dozatore sa dezinfekcionim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži sa deklarisanim virucidnim djelovanjem prema uputstvu proizvođača).

Član 5

Preporučuje se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcem u zatvorenim i otvorenim jedinicama objekta.

Član 6

(1) Potrebno je osigurati dovoljnu distancu između osoblja na recepciji i korisnika te zaposlenih međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osiguravaju potrebnu distancu).

(2) Reguliše se i ograničava maksimalan broj osoba u prostoru recepcije u skladu s mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra.

Član 7

(1) Za svaki trening, pripremnu utakmicu i organizovanu sportsko- rekreativnu aktivnost uspostaviti sistem vođenja evidencije prisutnih osoba (podaci o treneru, instruktoru, voditelju, sportisti, korisniku, asistentu i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje aktivnosti te lokaciji provođenja aktivnosti) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2.

(2) Evidenciju voditi i za pojedinačne treninge sa trenerom za sve sportove.

(3) Evidencija mora sadržati ime i prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska na teren odnosno trening.

Član 8

Treninzi, pripremne utakmice odnosno sportsko-rekreativne aktivnosti smiju se održati samo u skladu s rasporedom i tačno onim sportistima/korisnicima i trenerima te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu.

Član 9

Ako za treninge, pripremnu utakmicu i sportsko-rekreativne aktivnosti sportski objekat koristi više korisnika, prioriteti će se odrediti od strane korisnika zajedno s pravnim licem koje upravlja sportskim objektom.

Član 10

(1) U sportskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uslovi tokom trajanja mjera za šta su nadležna i odgovorna pravna lica koja upravljaju sportskim objektom.

(2) Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekata (ulazni prostor, recepcija, sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za tuširanje).

(3) Sve unutrašnje prostorije potrebno je učestalo prozračivati.

(4) Korištenje klima-uređaja i grijanja u zatvorenim prostorima je potrebno što više izbjegavati.

(5) Radne površine koje se često dodiruju potrebno je što češće čistiti i dezinfikovati.

(6) Zatvorene prostore sportskih objekata potrebno je za vrijeme obavezne pauze od sat vremena u sredini radnog vremena te na kraju radnog vremena temeljito dezinfikovati i što češće prozračivati, posebnu pažnju obratiti na prostore svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarne čvorove.

Član 11

(1) Prije početka rada edukovati zaposlene o svim mjerama koje se provode.

(2) Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, neophodno je postaviti informaciju o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.

Član 12

(1) Treneri, instruktori, voditelji i sportisti prije dolaska u objekat trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu.

(2) Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti disajnih puteva), treba se telefonom javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonom ne javi nadležnom porodičnom ljekaru.

Član 13

(1) Tokom treninga, pripremnih utakmica, sportsko-rekreativnih aktivnosti preporučuje se držati razmak od 1,5 metara kao nužne udaljenosti za fizičku distancu.

(2) Za treninge, utakmice, sportsko-rekreativne aktivnosti u kontaktnim i drugim sportovima gdje nije moguće održavati fizičku distancu između trenera/instruktora/voditelja i sportista/ korisnika, preporučuje se da trening/aktivnost odrade uvijek iste osobe.

Član 14

U slučaju potrebe za prisustvom zdravstvenog radnika tokom aktivnosti, pri bliskom kontaktu zdravstveni radnik mora koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno hiruršku masku kombinovanu s vizirom.

Član 15

Nakon korištenja lopti, rekvizita i ostale opreme potrebne za trening/pripremne utakmice/ sportsko-rekreativne aktivnosti sva se mora po završetku dezinfikovati.

Član 16

(1) Svakom sportisti/korisniku se preporučuje da ima vlastitu označenu bocu sa tečnosti kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom.

(2) Boce za napitke i ostali otpad nastao tokom treninga/pripremnih utakmica/ sportsko-rekreativnih aktivnosti odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke sa dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

Član 17

(1) Nakon treninga/sportsko-rekreativnih aktivnosti sportisti/korisnici ne zadržavaju se u prostorima duže nego što je potrebno.

(2) Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje svesti na nužni minimum.

Član 18

(1) Ako je moguće, organizovati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tokom rutinskog čišćenja.

(2) Dolazak drugih osoba (majstora, kurira i drugih dostavljača) treba organizovati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba simptome COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje/ kratak dah, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa) i da li je imala kontakt s oboljelima.

Član 19

Konzumacija hrane i pića u za to predviđenim dijelovima objekta provodi se prema preporukama za rad ugostiteljskih objekata.

Član 20

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772