Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NAREDBA O EPIDEMIOLOŠKIM PREPORUKAMA ZA STOMATOLOŠKE ORDINACIJE TOKOM TRAJANjA EPIDEMIJE COVID -19

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 27/2020)

Član 1

Ovom naredbom donose se epidemiološke preporuke za rad stomatološke ordinacije tokom trajanja epidemije COVID-19.

Član 2

(1) Prije početka rada kompletan prostor ordinacije/poliklinike treba da bude očišćen i dezinfikovan.

(2) Potrebno je na vidna mjesta postaviti obavještenja o datumima kada su površine posljednji put bile dekontaminirane.

(3) Pridržavati se uputstava za upotrebu dezinficijenasa kako bi bili sigurni da je dezinfekcija izvršena efektivno (npr. da naprskano sredstvo na površini ostane 5-10 minuta).

(4) Ispred ulaza postaviti dezobarijeru.

(5) Postaviti providnu barijeru (pleksiglas) na prijemnom pultu gdje pacijenti imaju blisku interakciju sa zaposlenima.

(6) Osigurati sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata.

Član 3

(1) Uklonite sve nepotrebne predmete, kao što su leci/brošure za edukaciju pacijenta, časopisi, olovke, vizitkarte, peškiri za višekratnu upotrebu u kupatilima, itd. u svim prostorima kojima pacijenti imaju pristup.

(2) Osigurati da mjesta za sjedenje u čekaonici (2) budu razdvojena, prema mogućnosti 2 m.

Član 4

Odrediti jednog člana osoblja kao kontrolora za sprečavanje širenja infekcije COVID-19 kako bi se osiguralo da se sva uputstva dosljedno slijede i da se bilo koja nedoumica pacijenata ili zaposlenih odmah riješi.

Član 5

(1) Svi zaposleni, uključujući i administrativne radnike, moraju sve vrijeme nositi hirurške maske i rukavice.

(2) Provjeravati temperaturu zaposlenih svakog dana prije početka rada i potvrditi da su skrining pitanja negativna.

Član 6

(1) Napraviti plan za zakazivanje termina, prvo pacijentima koji su otkazani zbog uvođenja vanrednog stanja i pacijentima koji su se javljali zbog bolnih stanja.

(2) Prorijediti zakazivanje kako bi se ograničio ukupan broj ljudi u ordinaciji i izbjegli bliski kontakti između pacijenata i posjetilaca.

(3) Prilagoditi radno vrijeme kako bi se mogli primiti svi zakazani pacijenti.

(4) Ostaviti dovoljno vremena (najmanje 10-15 minuta) da bi se ordinacija dezinfikovala između zakazanih pacijenata.

Član 7

(1) Zakazati za kraj radnog vremena intervencije gdje dolazi do stvaranja aerosola (npr. rad turbinom ili ultrazvukom).

(2) Ako to nije izvodljivo, odložiti ulazak u prostoriju u kojoj su proizvedeni aerosoli za najmanje 1 sat.

Član 8

Prilikom telefonskog razgovora s pacijentom radi zakazivanja potrebno je:

1. Potvrditi da je pacijent negativan na faktore rizika za infekciju COVID-19 ili postojanje simptoma tokom posljednje dvije sedmice:

a) Da li kašlje? Da li je: zadihan/otežano diše, umoran, ima povišenu tjelesnu temperaturu (subjektivno ili objektivno), gubitak čula mirisa, dijareju?

b) Da li je pacijent ili neko njemu blizak putovao bilo gdje u posljednje dvije sedmice? Da li pacijent čeka rezultate testiranja na korona virus?

c) Da li je bio u bliskom kontaktu s drugom osobom kojoj je potvrđeno prisustvo korona virusa ili čeka rezultate testiranja?

2. Ako je na bilo koje pitanje iz prethodne tačke odgovor "Da", pacijenta uputiti porodičnom ljekaru.

3. Ukoliko je tretman/liječenje neophodno, stomatolog treba da primijeni sve stroge mjere predostrožnosti kod tretmana pacijenta s infekcijom koja se prenosi kapljično.

4. Ako stomatolog nije u mogućnosti da to ispuni, pacijenta treba uputiti u ustanovu koja može izvršiti adekvatno testiranje na COVID-19 i gdje se postupa u skladu sa strogim mjerama opreza od prenošenja infekcije.

Član 9

Kupatila i toaleti treba da budu dezinfikovani poslije svakog korištenja (dezinfikovati slavinu, toalet, kvake na vratima, prekidače i držače).

Član 10

Kod intervencija održavati univerzalne mjere predostrožnosti protiv širenja kapljične infekcije, što podrazumijeva:

1. držati vrata ordinacije zatvorenim i ograničiti broj osoba koje ulaze u ordinaciju/prostoriju za intervenciju,

2. nositi standardnu LZO (obavezno zaštitne naočare/vizire za lice, hirurške maske i rukavice),

3. ukoliko je moguće pored standardne LZO, koristiti i hirurške mantile za jednokratnu upotrebu, maske FFP2/FFP3, hirurške kape i kaljače i koristiti sisaljke širokog otvora i visoke usisne moći kad god je moguće.

Član 11

(1) Za pacijente koji imaju kliničke znake i koji ukazuju da su inficirani korona virusom, ili se zna da su zaraženi, stomatolog treba da nosi kompletnu zaštitnu opremu koja štiti od uzročnika biološkog materijala:

1. partikularna maska FFP3,

2. nepromočivi mantil/nepromočivi kombinezon,

3. rukavice,

4. zaštitne naočare/vizir.

(2) Ukoliko ne postoje svi uslovi takve zaštite, pacijenta uputiti u odgovarajuću ustanovu.

Član 12

(1) Nakon izlaska pacijenta iz ordinacije, ukoliko to zalihe dopuštaju, dati pacijentu hiruršku masku ukoliko je došao bez maske.

(2) Pokušati osigurati da pacijenti ne prolaze jedan blizu drugog i dezinfikovati sve površine koje pacijent dodirne.

Član 13

Koristiti rukavice prilikom naplate i promovisati metode elektronskog ili beskontaktnog plaćanja ukoliko za to ima mogućnosti.

Član 14

(1) Često prati ruke i koristiti sredstvo za dezinfekciju ruku (70% alkohol) po ulasku i izlasku iz prostorija s pacijentima.

(2) Izbjegavati dodirivanje lica.

Član 15

(1) Ograničiti zakazivanje kontrolnih pregleda.

(2) Razmotriti korištenje resorptivnih konaca.

Član 16

Preporuke su podložne izmjenama u zavisnosti od promjene epidemiološke situacije.

Član 17

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772