NAREDBA O EPIDEMIOLOŠKIM PREPORUKAMA ZA SPRJEČAVANjE ŠIRENjA INFEKCIJE COVID-19 U OBJEKTIMA ZA PRIREĐIVANjE IGARA NA SREĆU

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 21/2020)

Član 1

Ovom naredbom donose se epidemiološke preporuke u svrhu zaštite korisnika usluga u objektima za priređivanje igara na sreću:

(1) Ispred ulaza u objekat postaviti dezobarijeru.

(2) Na ulazu u objekat postaviti sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola.

(3) Obavezno korištenje maski i rukavica od strane osoblja i korisnika

(4) Poštovanje distance od dva metra i određenog maksimalnog broja korisnika igara na sreću, na svakom drugom aparatu u nizu.

(5) Nakon svakog korisnika i smjene obavezno je uraditi čišćenje i dezinfekciju prostora i aparata, a isti postupak ponoviti na kraju radnog vremena.

(6) Osiguranje fizičke providne barijere na naplatnom radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

(7) Obavezna dezinfekcija svih prostora i površina u skladu s preporukama.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".