Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NAREDBA O EPIDEMIOLOŠKIM PREPORUKAMA ZA RAD UGOSTITELjSKIH OBJEKATA U SKLOPU PRIMJENE MJERA PREVENCIJE ŠIRENjA COVID-19

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 21/2020)

Član 1

Ovom naredbom donose se epidemiološke preporuke za ponovni početak rada pojedinih uslužnih djelatnosti, kao i neophodne mjere prevencije sprečavanja širenja korona virusa (COVID-19), prilikom rada ugostiteljskih i objekata za pripremu i dostavu hrane.

Član 2

Rad ugostiteljskih i objekata za pripremu i dostavu hrane se može obavljati na sljedeći način:

(1) dostava hrane na kućnu adresu

(2) šalterska prodaja hrane i pića (kiosci i dr.)

(3) rad ugostiteljskih objekata na otvorenom (bašte)

(4) rad ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru.

Član 3

Otvaranje navedenih uslužnih djelatnosti treba provoditi u skladu s epidemiološkom situacijom na teritoriji Brčko distrikta BiH poštujući navedene mjere i druge važeće propise i preporuke donesene od strane Štaba i stručnih službi, što se mora pratiti putem nadležnih inspekcija (sanitarna, tržišna i dr.).

Član 4

Organizacija i provođenje rada ugostiteljskih i objekata za pripremu i dostavu hrane mora biti takva da se na minimum svede mogućnost prenošenja virusa SARS-COV-2 (korona virus), između gostiju i korisnika, kao i zaposlenih u ovim djelatnostima primjenom i stalnim nadzorom nad provođenjem ključnih mjera prevencije - socijalnog distanciranja, nošenja lične zaštitne opreme i pojačane dezinfekcije.

Član 5

Mjere prevencije u okviru upravljanja i rada objekata:

(1) Napraviti plan rada u pogledu organizacije funkcionisanja u uslovima primjene neophodnih mjera zaštite.

(2) Osigurati potrebnu količinu propisane lične zaštitne opreme za zaposlene i dezinfekcionih sredstava za zaposlene i korisnike.

(3) Obavezno nošenje lične zaštitne opreme svih zaposlenih tokom radnog procesa (maske, radne uniforme i po potrebi rukavice). Zaposleni koji direktno komuniciraju ili uslužuju goste i korisnike poželjno je da koriste i vizir.

(4) Gosti u ugostiteljske objekte moraju ulaziti s maskom, koja se mora nositi i prilikom preuzimanja hrane i pića putem kućne dostave ili šalterske prodaje.

(5) Bez maski u prostoru objekta mogu boraviti samo gosti dok su za svojim stolom. U svim ostalim prilikama boravka u prostoru objekta, dolaska/odlaska, naručivanja, preuzimanja, plaćanja na pultu, korištenja sanitarnih prostorija, gosti moraju nositi masku (ili drugi vid zaštitne pokrivke za nos i usta).

(6) Prije korištenja vode za piće u objektu, otvoriti sve slavine i pustiti da voda ističe srednjim mlazom sve dok se ne ispusti cijela zapremina vode u cijevima, odnosno dok voda ne poprimi svoje uobičajene karakteristike (izgubi eventualno prisutnu boju i mutnoću i ustali joj se temperatura). U slučaju da je voda izmijenjenih karakteristika i nakon detaljnog ispiranja, potrebno je obratiti se Pododjeljenju za javno zdravstvo.

(7) Prije početka rada potrebno je provesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provjetravanje prostorija.

(8) Na ulazu u objekat postaviti dezobarijere i dozere za dezinfekciju ruku za obaveznu dezinfekciju pri ulasku u objekat (u skladu s mogućnostima - beskontaktni dozeri).

(9) Raspored stolova u zatvorenom ili otvorenom prostoru ugostiteljskih objekata organizovati tako da razmak između gostiju koji sjede za istim ili susjednim stolovima ne bude manji od propisane socijalne distance od 2 metra. U suprotnom osigurati fizičke barijere (od pleksiglasa ili drugog punog materijala) koji će dijeliti prostor između stolova.

(10) Pojačati higijenske mjere u cijelom objektu. Pranje obavljati sredstvima koja se redovno koriste uz češću primjenu mjera dezinfekcije prostora, površina i predmeta, posebno onih koji se često dodiruju (kvake, pultovi, ručke ormarića, sudopere, stolovi, stolice, prekidači za svjetlo, slavine, ključevi i sl.). Povremeno obaviti i dezinfekciju pristupnih prilaza objektu. Sto i stolice nakon odlaska gosta obavezno dezinfikovati.

(11) Izbaciti iz upotrebe posluživanje gostiju kečapa, senfa, soseva, ulja, slanika, šećera, čajeva i sl. iz posuda za zajedničku upotrebu, kao i samousluživanje pribora iz zajedničkih gondola.

(12) Koristiti papirne menije za jednokratnu upotrebu, koji se bacaju poslije svakog gosta, ili eventualno menije za višekratnu upotrebu pogodne za dezinfekciju, koji se moraju dezinfiko vati poslije svakog gosta. Može se koristiti i isticanje menija na površinama vidljivim gostima kako bi se smanjio kontakt s mogućim kontaminiranim površinama.

(13) Kontrolisati postupak pranja posuđa - obavezno mašinsko pranje ili, ako za to nema uslova, pranje deterdžentom na što višoj temperaturi uz završnu dezinfekciju namjenskim dezinfekcionim sredstvom.

(14) Pri korištenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primjeni u skladu s uputstvom proizvođača vezano za namjenu, koncentraciju, način primjene i neophodno kontaktno vrijeme. STROGO VODITI RAČUNA DA DEZINFEKCIONO SREDSTVO NE DOĐE U KONTAKT S HRANOM!!!

(15) Prilikom pripreme hrane potrebno je pridržavati se uobičajenih principa dobre higijenske prakse u pripremi i manipulaciji hranom, s ciljem smanjenja uvijek prisutnih rizika za sve bolesti prenosive hranom.

(16) Posebnu pažnju obratiti na korištenje sanitarnih prostorija:

- Na ulaznim vratima u sanitarne prostorije postaviti obavještenje o obaveznoj dezinfekciji ruku prije i nakon korištenja. Opciono i ispred ulaznih vrata u sanitarne prostorije postaviti dozer s dezinfekcionim sredstvom.

- Kontrolisati ulazak posjetilaca u sanitarne prostorije - dozvoljeno je da ulazi samo po jedna osoba.

- Prilikom ulaska osoba mora imati masku.

- Na ulazu i prilikom izlaska osoba mora izvršiti dezinfekciju ruku;

- U sanitarnim prostorijama moraju biti na raspolaganju tečni sapun, topla voda i jednokratni papirni ubrusi za ruke ili aparat za sušenje ruku, kao i dozer s dezinfekcionim sredstvom za ruke na bazi 70% alkohola (opciono drugi preporučeni dezinficijens) - u skladu s mogućnostima preporučuju se beskontaktni dozeri.

- Više puta u toku dana (minimalno na svakih 60 minuta rada), provesti čišćenje i dezinfekciju sanitarnih prostorija, podova i svih površina s kojima se dolazi u kontakt.

(17) Osigurati obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada u objektu i bašti - upotrijebljenih maski, rukavica i dr. otpada - kesa u kanti s pedalom za nožno otvaranje. Otpad se sakuplja u odgovarajuće kese koje se dalje tretiraju u skladu s procedurom za upravljanje uz propisane mjere zaštite.

(18) Ugostiteljske objekte redovno provjetravati, u skladu s vremenskim prilikama, prirodnim putem (otvaranjem prozora). Ne koristiti vještačku ventilaciju zatvorenog centralizovanog tipa, kao i klimatizaciju u objektima u koliko se radi o split sistemu (sistem u kojem zrak cirkuliše unutar prostorije prolaskom kroz unutrašnju jedinicu klima-uređaja bez razmjene istog s vanjskim svježim zrakom).

(19) U svim ugostiteljskim objektima, u skladu s mogućnostima, odvojiti postupke naplate usluga od poslova usluživanja hrane (zaposleni koji poslužuje hranu i piće ne treba da obavlja naplatu usluge).

(20) U postupku naplate usluga favorizovati beskontaktno plaćanje karticama (korisnik prislanja karticu automatu za očitavanje, bez dodirivanja iste od strane zaposlenog). Ako se usluga plaća gotovinom, neophodna je dezinfekcija ruku/rukavica nakon svake naplate, a prije bilo koje druge radnje.

(21) Za korisnike usluge po tipu porudžbine (šaltersko izdavanje, kiosci) ukoliko je moguće razdvojiti postupak naručivanja i plaćanja od postupka izdavanja proizvoda - poslove obavljaju dvije osobe na različitim pultovima uz poštovanje socijalnog distanciranja. Obavezna je dezinfekcija ruku i pulta poslije svakog kupca, kao i nakon svake pojedinačne radnje (nakon svake naplate, a prije izdavanja narudžbine u situacijama kada to radi ista osoba). U skladu s mogućnostima, postaviti pregrade/zaštitu između zaposlenih i korisnika od pleksiglasa ili drugog materijala koji se može prati i dezinfikovati. U skladu s mogućnostima jasno obilježiti puteve pristupa i udaljavanja od objekta, kako bi se izbjeglo stvaranje gužvi, uz poštovanje socijalne distance održavanja rastojanja između klijenata od najmanje 2 m dok čekaju na uslugu naplate ili preuzimanja hrane i pića (npr. vidljivo označavanje linijama na asfaltu).

(22) Na vidnim mjestima postaviti obavještenje s mjerama prevencije (održavanje rastojanja, nošenje maski i rukavica prilikom preuzimanja, dezinfekcija ruku, uz preporuku kratkog zadržavanja).

(23) Na vanjskoj strani pultova dostupno kupcima postaviti dozer pumpu ili pumpicu s raspršivačem s dezinfekcionim sredstvom.

Član 6

Dostava hrane i pića - ketering:

(1) Zaposleni je dužan da prilikom dostave nosi masku i rukavice (poželjno i vizir).

(2) Obavezno najaviti dolazak (telefonom ili javljanjem na interfon).

(3) Prilikom predaje porudžbine držati što veću moguću distancu od klijenta.

(4) Nakon primanja gotovine od korisnika obavezno izvršiti dezinfekciju rukavica.

(5) Higijenu i dezinfekciju vozila za dostavu treba provoditi što češće (preporučljivo nakon svakog završenog "kruga dostave").

Član 7

Lična higijena zaposlenih:

(1) Najvažnija je higijena ruku, što podrazumijeva češće pranje ruku sapunom i vodom, najmanje 20 sekundi, a obavezno nakon korištenja toaleta, prije pripreme, služenja ili konzumiranja hrane, nakon kašljanja, kihanja i korištenja maramica za nos, kontakta s površinama koje se često dodiruju, prije stavljanja i nakon skidanja rukavica, nakon kontakta s gostima ili korisnicima usluga i dr. Nakon pranja, dezinfikovati ruke (preporučuju se dezinficijensi na bazi 70% alkohola).

(2) Izbjegavati dodirivanje očiju, usta i nosa.

Član 8

Poslodavac je u obavezi da obavijesti zaposlene o potrebi:

(1) praćenja vlastitog zdravstvenog stanja i prijavljivanja u slučaju pojave simptoma respiratorne ili crijevne bolesti i povišene tjelesne temperature, uz obavezu telefonskog javljanja pretpostavljenom, i obaveznog nedolaska na posao i daljnjeg postupanja u skladu sa zvaničnim preporukama;

(2) korištenja lične zaštitne opreme (maska, radna uniforma, prema potrebi rukavice, a u slučajevima u kojima nije moguće izbjeći blizak kontakt, manje od 2 m i vizir);

(3) poštovanja socijalne distance - udaljenost od 2 m u skladu s mogućnostima tokom svih procesa rada, ali i tokom pauza;

(4) provođenja mjera pojačane lične higijene, posebno češćeg pranja i dezinfekcije ruku;

(5) provođenja mjera pojačane opće higijene - češće pranje i dezinfekcija prostora, površina, opreme;

(6) redovnog provjetravanja prostora.

Član 9

Poslodavac ima obavezu da:

(1) provodi praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih pri dolasku na posao (u skladu s mogućnostima - putem beskontaktnog mjerenja tjelesne temperature ili praćenjem pojave simptoma bolesti);

(2) odmah udalji s radnog mjesta zaposlene kod kojih su se ispoljili simptomi bolesti - povišena tjelesna temperatura, simptomi (čak i blagi) respiratorne ili crijevne bolesti;

(3) prostor u kojem je boravila takva osoba provjetriti, detaljno dezinfikovati sve površine, predmete, pribor i opremu namjenskim dezinfekcionim sredstvima u skladu s uputstvom proizvođača, uz obavezno korištenje lične zaštitne opreme;

(4) zaposlene koji su bili u bliskom kontaktu (obavljali poslove na manje od 2 m rastojanja) sa osobom kod koje je potvrđena COVID-19 infekcija se smatraju izloženim i daljnji postupak je u skladu s preporukama nadležnih zdravstvenih institucija;

(5) organizuje češće kraće pauze za odmor zaposlenih za vrijeme rada, s obzirom na obavezu nošenja lične zaštitne opreme i potrebu dosljedne primjene drugih mjera prevencije, što dodatno zamara i opterećuje zaposlene.

Član 10

Navedene mjere će Pododjeljenje za javno zdravstvo u skladu s odlukama Štaba za zaštitu i spašavanje prilagođavati i po potrebi dopunjavati ili mijenjati.

Član 11

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772