Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NAREDBA O EPIDEMIOLOŠKIM PREPORUKAMA ZA RAD TERETANA I FITNESS KLUBOVA U VEZI S PREVENCIJOM COVID-19

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 21/2020)

Član 1

Ovom naredbom donose se epidemiološke preporuke u svrhu zaštite korisnika usluga i zaposlenih u teretanama i fitnes klubovima.

Član 2

Imajući u vidu put prenošenja korona virusa i činjenicu da se prilikom forsiranih sportskih aktivnosti u većoj mjeri u okruženje oslobađaju sekreti i čestice koje potiču iz respiratornog trakta, s kože i dr. organizacija rada teretana i fitnes klubova se mora provesti na način da se na najmanju moguću mjeru smanji mogućnost izlaganja korisnika i zaposlenih eventualno prisutnom uzročniku COVID-19 (posebno značajno zbog postojanja slučajeva asimptomatskog obolijevanja).

U tom pogledu se treba pridržavati sljedećih mjera:

1. Prije puštanja u rad, napraviti plan rada u pogledu organizacije funkcionisanja objekata u uslovima primjene neophodnih mjera zaštite.

2. Osigurati potrebnu količinu propisane lične zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava za zaposlene i korisnike.

3. Na vidnom mjestu istaknuti pravila ponašanja i uslove korištenja usluga teretana i fitnes klubova u vrijeme epidemije korona virusa. O ovim pravilima obavijestiti svakog korisnika prilikom ulaska u teretanu i fitnes klub, kao i elektronskim putem ili putem telefona prije najavljenog dolaska.

4. Korisnici usluga moraju unaprijed zakazati telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom termin za korištenje usluga teretana i fitnes klubova, kojom prilikom se obavještavaju o uslovima korištenja.

5. Na ulazu u klub postaviti dezobarijeru.

6. Prilikom ulaska zaposlenih i korisnika obaviti dezinfekciju ruku nekim od preporučenih dezinfekcionih sredstava (poželjno 70% alkohol) putem dozera ili pumpice s raspršivačem (opciono suha dezinfekcija gelom).

7. Poželjno je posjedovanje beskontaktnog toplomjera kojim bi se svakom korisniku i zaposlenom prilikom ulaska izmjerila tjelesna temperatura.

8. Broj korisnika koji borave u isto vrijeme u teretanama i fitnes klubovima, kao i uslovi i način korištenja rekvizita i programa moraju biti kontrolisani od stane ovlaštenog lica teretane i fitnes kluba, tako da se u potpunosti ispoštuju ove kao i druge važeće preporuke zdravstvenih službi s ciljem prevencije širenja COVID-19.

9. Angažovati licencirane instruktore koji će pored savjeta korisnicima vezano za provođenje odgovarajućih vježbi, koordinirati angažovanje i raspored korisnika unutar teretana i fitnes klubova i insistirati na provođenju navedenih mjera prevencije.

10. U ovoj fazi rada teretana i fitnes klubova orijentisati se na program individualnog vježbanja uz poštovanje definisanih mjera prevencije. Na otvorenom prostoru moguće je organizovati grupne vježbe u kojima nema direktnog kontakta između učesnika i uz poštovanje socijalne distance od minimalno 2 metra.

11. Rad teretana i fitnes klubova organizovati tako da se korisnici primaju uz prethodno zakazivanje u određene termine po grupama, prema prethodno definisanom dozvoljenom broju korisnika u skladu s obavezom poštovanja fizičkog rastojanja između sprava i korisnika (socijalna distanca), kao i poštovanja drugih navedenih uslova za rad. Dužinu boravka pojedinih grupa prilagoditi vrsti i sadržaju aktivnosti, kao i potrebi obavljanja postupka čišćenja, pranja i dezinfekcije svih rekvizita, opreme i prostorija posle svake grupe korisnika, a prije ulaska naredne. Naprimjer, ukoliko se predviđa trajanje vježbi od 1,5 sata, narednih pola sata po izlasku svih korisnika provesti postupak provjetravanja, čišćenja, pranja i dezinfekcije.

12. Raspored opreme, sprava i drugih rekvizita za vježbanje, odnosno organizacija aktivnosti mora biti takva da u svakom momentu između korisnika bude zadovoljena preporučena socijalna distanca (fizička udaljenost od najmanje 2 metra, a po mogućnosti i više).

13. Sprave za vježbanje i raspored korisnika organizovati tako da prilikom forsiranog disanja korisnici nisu okrenuti jedni ka drugima.

14. Potrebno je da korisnici ponesu sa sobom ličnu zaštitnu opremu (maske i rukavice) u većem broju (za zamjenu u slučaju ovlaživanja, oštećenja i sl.), kao i sredstva za dezinfekciju ruku, u protivnom isto im mora osigurati uprava teretana i fitnes klubova.

15. Korisnici usluga moraju koristiti vlastitu sportsku i opremu za održavanje higijene (peškire, preobuku i dr.), kao i druge lične predmete koji se ne smiju međusobno razmjenjivati (boce sa sredstvima za rehidrataciju, čaše i dr.).

16. Korištenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su svlačionice, tuš kabine i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korištenja izvrši dezinfekcija tih prostorija. Sanitarne prostorije (toalete i prostor za pranje ruku) više puta u toku dana dezinfikovati.

17. Sve vrijeme rada teretana i fitnes klubova omogućiti prirodno provjetravanje prostorija, a po izlasku svake grupe forsirano provjetravanje, otvaranjem svih prozora i vrata. Ne koristiti vještačko ventiliranje ukoliko je u pitanju split sistem ventilacije (sistem u kojem zrak cirkuliše unutar prostorije prolaskom kroz unutrašnju jedinicu klima-uređaja bez razmjene istog s vanjskim svježim zrakom).

18. Oprema, sprave i rekviziti za vježbanje se moraju dezinfikovati više puta u toku radnog vremena. Preporučljivo je da se korisnicima osigura dezinfekciono sredstvo u vidu pumpice s raspršivačem kojim će oni dezinfikovati opremu, sprave i rekvizite prije svakog korištenja. Osigurati ubruse za jednokratnu upotrebu za brisanje vlažnih površina uz naknadno prskanje dezinfekcionim sredstvom.

19. Cijeli prostor teretana i fitnes klubova, sa svim pratećim prostorijama, mora svakodnevno biti detaljno očišćen i dezinfikovan nakon završetka rada.

20. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ili korisnika ima simptome zarazne bolesti COVID-19 (povišena temperatura, kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), odgovorno lice kluba dužno je da bez odlaganja udalji lice iz prostorija kluba, s preporukom da se odmah javi u Dom zdravlja (febrilna ambulanta).

21. Ukoliko se pojavi slučaj iz tačke 20. ovog člana, odmah obustaviti rad i provesti mjeru detaljne dezinfekcije prostora teretane i fitnes kluba i svih pratećih prostorija. S radom nastaviti narednog dana nakon dezinfekcije. Uzeti podatke osobe koja je tokom boravka u teretani i fitnes klubu ispoljila znake respiratorne infekcije ili povišene temperature i pratiti instrukcije nadležnih zdravstvenih službi o daljnjem postupanju u slučaju registrovanja pozitivnog nalaza na testu za virus SARS-COV-2 (koronavirus).

Član 3

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772