NAREDBA O EPIDEMIOLOŠKIM PREPORUKAMA ZA RAD FRIZERSKIH SALONA ZA VRIJEME TRAJANjA PANDEMIJE COVID-19

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 21/2020)

Član 1

Ovom naredbom donose se epidemiološke preporuke u svrhu zaštite korisnika usluga i zaposlenih u frizerskim salonima.

S tim u vezi obavezno je provođenje mjera fizičkog distanciranja i dezinfekcije na sljedeći način:

1. Zaposleni ili korisnici usluga koji imaju bilo koji od simptoma respiratorne infekcije moraju da odustanu od pružanja i korištenja frizerskih usluga.

2. Zaposleni i korisnici usluga moraju nositi maske i rukavice. Zaposleni mogu nositi i vizire.

3. Broj korisnika usluga u salonu odrediti tako da na prostoru od najmanje 4 m2 može biti prisutan samo 1 korisnik usluga odnosno između radnih mjesta poštovati razdaljinu od najmanje 3 metra, po mogućnosti postaviti fiksne ili mobilne paravane od pleksiglasa. Kako bi se sve radne procedure koje zahtijevaju kretanje u radnom prostoru mogle provoditi sa što većim stepenom sigurnosti, u radnom prostoru ne smije boraviti više od dvoje korisnika usluga u isto vrijeme.

4. Prijem korisnika usluga obavljati putem zakazivanja kako bi se ostvarila vremenska distanca između korisnika usluga. Ukoliko i dođe do preklapanja već zakazanih klijenata, novi klijent treba da sačeka ispred salona. Potpuno izbjegavati ustaljenu praksu okupljanja i druženja u salonima.

5. Na ulasku u salon postaviti dezobarijeru.

6. Na ulasku u salon imati dozer za dezinfekciju ruku tj. rukavica korisnika.

7. Poslije svake mušterije obaviti dezinfekciju radnog mjesta, stolice, šamponjere za pranje kose, češljeva i pribora koji je korišten.

8. U toaletima osigurati sapune i papirne ubruse i provoditi redovnu dezinfekciju površina.

9. Obavljati redovnu dezinfekciju svih radnih površina, podova, ručica i kvaka nekim od preporučenih registrovanih dezinfekcionih sredstava prema priloženom uputstvu proizvođača.

10. Prije prijema i početka rada nove mušterije zaposleni mora obaviti zamjenu rukavica.

11. Za svaku mušteriju koristiti poseban čist peškir koji je prošao pranje na temperaturi od najmanje 60° C.

12. Plašteve za zaštitu kod farbanja i šišanja (bošča) poslije svake upotrebe dezinfikovati ili osigurati jednokratne zaštitne plašteve.

13. Časopise ukloniti iz salona, a korisnici usluga mogu koristiti samo svoje časopise.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".